Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Kemijoki ja Caverion ovat tehneet jatkosopimuksen Kemijoen vesistöalueen vesivoimalaitosten teknisen huollon ja kunnossapidon sekä tuotantojärjestelmien käynnissäpidon ulkoistuksesta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Kemijoki Oy:n vesivoimatuotannossa sovelletaan tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatiomallia, jossa merkittävä määrä toiminnoista ostetaan palvelutoimittajilta. Caverionin vesivoimaliiketoimintayksikössä Pohjois-Suomessa työskentelee 110 henkilöä.

”Kemijoki Oy:n ulkoistuksiin perustuva kumppanuusmalli on osoittanut tehokkaaksi ja vastaa joustavasti tulevaisuuden energiayhtiön tarpeisiin. Olemme yhteistyössä Caverionin kanssa saavuttaneet tavoitteet ja voimme suunnata katseet pitkälle tulevaisuuteen. Yhteistyössä rakennettu kumppanuus, osaava henkilöstö ja hyvä yhteistyö ovat menestystekijöitä meille molemmille. Jatkossa keskitymme erityisesti käytettävyyden ja säätökyvyn tehostamiseen sekä työprosessien ennakkosuunnitteluun entistä vastuullisemman, turvallisemman ja luotettavamman vesisähkön tuottamiseksi”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”On hienoa, että pääsemme syventämään kumppanuuttamme Kemijoen kanssa. Meidän tavoitteenamme on edelleen kehittää käytettävyyden menetelmiä ja prosesseja, joilla saadaan pysyvää tehokkuutta ja mahdollisimman häiriötöntä toimintaa”, kertoo Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan johtaja Juhani Pitkäkoski. ”Lisäksi panostamme erityisesti työ-, laite- ja ympäristöturvallisuusasioihin Kemijoen yritysvastuulinjausten mukaisesti”, Pitkäkoski toteaa.

Kemijoki Oy kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin. Caverion Teollisuuden ratkaisut on Suomen johtavia teollisuuden palveluiden tarjoajia, jolla on pitkä kokemus eri teollisuuden aloilta käytön sekä käynnissä- ja kunnossapidon ulkoistuksista.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
p. 020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2015 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 5 333 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.
www.www.kemijoki.fi
Twitter: @KemijokiOy

Caverion Oyj
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

www.caverion.fi
Twitter: @CaverionSuomi


Lue lisää