Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Kemijoki Oy on valinnut Caverion Industria Oy:n Kemi- ja Lieksanjoen vesistöalueiden voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon kumppaniksi.

Tammikuussa 2021 alkava sopimuskausi on jatkoa pitkälle yhteistyölle.

”Caverion varmistaa jatkossakin Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten korkeaa käytettävyyttä ja käyttövarmuutta. Korostimme käynnissä- ja kunnossapitokumppanin valinnassa vesivoimatuotannon ja -osaamisen jatkuvuuden turvaamista. Voimalaitosten toimintavarmuus ja pitkäjänteinen kehittäminen edellyttävät kumppaniltamme vesivoiman erityispiirteiden asiantuntemusta sekä sitoutumista uusien osaajien kouluttamiseen”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Vesivoimaosaamisen kehittäminen on yksi Kemijoki Oy:n yhteistyöhön pohjautuvan yritysvastuuohjelman pääkohdista. Caverionin henkilöstö ja sen asiantuntemuksen kehittäminen ovat avainasemassa uuden sopimuskauden sekä kumppanuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Käynnissä- ja kunnossapidon asiantuntijoiden vesivoimaosaamiseen kuuluu muun muassa vahva paikallistuntemus, prosessien tehostaminen, digitalisaation hyödyntäminen, ennakoiva turvallisuustyö ja hyvä poikkeustilanteiden hallinta.

Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä. Hankimme suurimman osan kotimaisen ja ilmastoystävällisen sähkön tuotantoon tarvittavista toiminnoista kumppaneiltamme.

Yhdessä kumppaneiden kanssa ylläpidämme esimerkiksi sähköntuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, vahvistamme alueellista työllisyyttä ja olemme vastuullisen vesivoiman moniosaajia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää