Carunan kytkinkentän uusinta Seitakorvan voimalaitoksella vaikuttaa Kemijoen virtaamiin

Carunan uuden kytkinkentän rakennustyöt aiheuttavat Seitakorvan voimalaitoksen toimintaan keskeytyksiä heinä- ja elokuun aikana.

Töiden vuoksi juoksutamme Kemijärvestä keskimääräistä vähemmän vettä 10.7. ja 14.7. välisenä aikana. Keskeytysten aikana juoksutukset hoidetaan tulvaluukkujen kautta. Muutos juoksutuksissa laskee Kemijärven alapuolisten voimalaitosaltaiden virtaamia tavanomaista alhaisemmaksi ja aiheuttaa alhaisia pinnankorkeuksia erityisesti Vanttauskosken ja Rovaniemen sekä Ossauskosken ja Taivalkosken välillä.

Veden vähyys näkyy etenkin matalilla rannoilla. Pyydämme veneilijöitä, kalastajia ja muita joen käyttäjiä huomioimaan vedenpinnan korkeuden ja virtaamien muutokset.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Tuotantoyksikön johtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4469


Lue lisää