Bonanza: Datasta tietoon, tiedosta toimintaan

Kemijoki Oy:n tehtävä on tuottaa vesivoimaa kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Tehtävässä onnistuminen tarkoittaa esimerkiksi toiminnan suunnittelua yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ennakoivaa kunnossapitoa, prosessien jatkuvaa optimointia ja parantamista sekä markkinaennusteiden kehittämistä ja vastuullisuustyötä.

Tehtävässä onnistumisen edellytys taas on tieto ja sen oikea-aikainen hyödyntäminen. Käynnistimme vuonna 2019 hankekokonaisuuden, jonka tavoitteena on viedä ”datasta tietoon, tiedosta toimintaan” ajattelua eteenpäin. Hankekokonaisuuden nimi on Bonanza, mikä tarkoittaa suomeksi kultakaivosta tai aarretta.

”Bonanze-nimi kuvaa hyvin sitä, millainen rooli tiedolla on päätöksenteon tukena ja osana strategista työtämme nyt ja tulevaisuudessa. Bonanza on uudenlainen avaus yhtiölle ja uudenlainen mahdollisuus yhtiön vesivoimaosaamisen kehittämiselle”, kertoo Kemijoki Oy:n strategiasta ja kehityksestä vastaava johtaja Sakke Rantala.

Tiedolla johdettua vesivoimaa

Bonanza sisältää muun muassa dataratkaisujen ja -alustojen suunnittelua ja toteutusta, datan keräämistä, analysointia ja jalostamista sekä tiedon parempaa jakamista ja hyödyntämistä käytännön tasolla. Myös kouluttautuminen ja osaamisten vahvistaminen sekä yrityskulttuurin kehittäminen ovat olennaisia hankekokonaisuuden osia.
Tiedon hyödyntämisen keskiössä ovat erityisesti teknologia, osaaminen ja työkulttuuri.

”Teknologian avulla tavoittelemme yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista datavarastoa sekä analyysi- ja raportointityökaluja. Osaamisen kehittäminen näkyy parempana datan analyysinä ja liiketoimintamme kehittymisenä. ”Datasta tietoon, tiedosta toimintaan” ajatusmallin juurtumisen elinehtona taas on kehitysmyönteinen, oppiva ja tavoitteellinen työkulttuuri”, Rantala tiivistää.

Tieto muuttuu teoiksi

Vesivoimalla, ja Kemijoki Oy:llä, on pitkä historia. Voimme nyt hyödyntää vuosien mittaan taltioitua valtavaa datamassaa uusilla työkaluilla ja uudella mittakaavalla. Lisäksi uutta dataa syntyy jatkuvasti. Meillä on noin 10 000 mittauspistettä, jotka tuottavat sekuntitason dataa esimerkiksi voimalaitoksilta ja pumppuasemilta.

Kun kykenemme jakamaan reaaliaikaisen datan ja yhteisen tilannekuvan esimerkiksi kumppaneidemme kanssa, toimimme yhtäaikaisen tiedon pohjalta – ja samaan suuntaan. Soveltamalla tietoa edelleen toiminnaksi vältämme turhan työn tekemistä ja panostamme oikeisiin asioihin.

”Tavoitteenamme on hyödyntää jatkuvasti enemmän omaa prosessidataa ja yhdistää siihen myös ulkoista dataa kuten markkina- ja säätietoja. Tässä erilaisilla pilvipalveluilla ja IoT-ratkaisuilla on merkittävä rooli. Kumppaneiden erityisosaaminen on avainasemassa, kun dataa jalostetaan tiedoksi ja toiminnaksi”, Rantala kertoo tiedon kokoamisesta ja hyödyntämisestä.

Konkreettisia hyötyjä vesivoiman tuotannolle ja ympäristölle

Hyvä esimerkki digitalisaation konkreettisista hyödyistä on välppähäviömittari.

Välpät ovat voimalaitoksen yläaltaan puolella turbiinia suojaavia metallisia suodattamia. Välppien tarkoituksena on päästää vesi läpi, mutta estää jokiveden mukana kulkeutuvan kiinteän materiaalin, kuten puunrunkojen ja oksien kulkeutumista vesivoimakoneistoon. Välppiin kertyvä roska estää veden vapaata virtaamista koneistoon ja johtaa tuotantotappioihin.

Välppien puhdistaminen on osa voimalaitoksen kunnossapitoa, jonka aikana koneiston tuotantoa pitää rajoittaa tai jopa keskeyttää. Esimerkiksi keväällä 2020 Kemijoen pääuoman voimalaitoksilta rahdattiin tulvan jälkeen pois 200 rekkalastillista puuta, risuja, lautoja ja heinää.

Kehitimme keväällä 2020 yhdessä Aureoliksen kanssa pilvipohjaisen välppähäviömittarin. Uudistimme samalla välppien seurannan ja puhdistamisen toimintamallin. Nyt kaikilla kumppaneillamme on käytössä sama reaaliaikainen tieto ja sama työkalu.

”Välppien oikea-aikainen puhdistaminen tuo satojen tuhansien eurojen vuosittaiset säästöt. Mittari kirittää meitä myös entistä parempaan yhteistyöhön, kun sekä kumppaneiden että Kemijoki Oy:n asiantuntijoiden kannustinpalkkion yhtenä tekijänä on yhteinen tuotantotappioita minimoiva ja ympäristöä hyödyttävä mittari”, Rantala iloitsee.

Lisätietoja:
Sakke Rantala
Kemijoki Oy, johtaja
Puhelin 020 703 4487
Sähköposti sakke.rantala@kemijoki.fi


Lue lisää