Auttin kauneuspadon kalatie elvyttää paikallista kalakantaa ja lisää tietoa kalateistä

Kemijoen uomassa sijaitsevaan Auttin kauneuspatoon on tarkoitus rakentaa n. 100 metrin mittainen, muun muassa taimenien, harjuksien ja siikojen nousun mahdollistava kulkuväylä kaloille, eli ”kalatie.” Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rakentamislupaa, jota Auttin kalaveden osakaskunta on hakenut toukokuussa 2014.

Auttin kalatien ensisijaisena tavoitteena on elvyttää alueen kalakantaa ja parantaa alueen paikallisia kalastusmahdollisuuksia. Lisäksi kalatien rakentaminen antaa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia kalateiden rakentamisesta.

”Auttin kalatie on hyvä esimerkki eri tahojen yhteistyön kautta syntyneestä ratkaisusta. Kun meille esitettiin osallistumista hyvin valmisteltuun hankkeeseen, josta ei aiheudu yhtiölle energiamenetyksiä tai muuta haittaa, oli sopimus rahoituksesta ilo solmia. Haluamme hyödyntää Auttin kalateistä saatavia kokemuksia myös jatkossa”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

”Kala-asiat ovat vastuullisessa joen hoidossa ja ylläpidossa keskeinen asia. Kemijoki Oy tarkastelee kalateemaa kokonaisuutena, joka muodostuu Auttin kaltaisista paikallisista hankkeista, kalanistutuksista sekä aktiivisesta osallistumisesta käynnissä olevaan pohdintaan isommista kalateistä”, Huttula sanoo.

Auttin kalaveden osakaskunnan edustaja Timo Harju-Autti kertoo: ”Alueellisesti tarkasteltuna toimiva kalatie on mainio lähtö- tai päätepiste maisema-, luonto- ja kalastuspolulle, joka lähtee rakennetulta Pirttikoskelta, kulkee maakunnallisesti arvokkaan Auttin kulttuurimaiseman ja Auttijokivarren kautta Auttikönkään aarnialueen luontopolulle.”

Auttin kalatiehankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 100 000 euroa. Lapin ELY-keskus rahoittaa lähes puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Kemijoki Oy:n rahoitusosuus on myös lähes puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävistä kustannuksista vastaa Auttin kalaveden osakaskunta.

Täysimittaisen rahoituksen toteutuminen edellyttää, että osakaskunta on päättänyt toteuttaa hankkeen, saanut kalatien rakentamiseen lainvoimaisen luvan ja hankkeen muu rahoitus on varmistunut. Sopimuksen mukaisesti Auttin kalaveden osakaskunta vastaa kalateiden ylläpidosta.

Lisätietoja:

Erkki Huttula
Ympäristöpäällikkö
Kemijoki Oy
erkki.huttula@kemijoki.fi

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.


Lue lisää