Aluehallintovirasto myönsi jatkoajan Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy haki maaliskuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänään kolmen vuoden jatkoajan rakentamisen aloittamiselle Kemijoki Oy:n hakemuksen mukaisesti.

Sierilän hanke sai yhteiskunnallisen hyväksynnän pitkän, 12 vuotta kestäneen vesitalouslupaprosessin yhteydessä. Vesitalouslupaprosessin yhteydessä arvioitiin kattavasti hankkeen hyödyt ja haitat. Vesitalouslupa mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Tämän lisäksi tarvitaan myös muita lupia, muun muassa erilliset rakennusluvat hankkeeseen kuuluville koneasemarakennukselle ja luukkuaseman rakennukselle. Rakennuslupa sai lainvoiman koneaseman osalta lokakuussa 2021. Luukkuasemarakennuksen lupahakemus on vielä Rovaniemen kaupungin käsiteltävänä.

”Vesitalouslupa sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä jo vuonna 2017. Muihin lupiin liittyvät valitusprosessit ovat viivästyttäneet hanketta kohtuuttoman pitkään. Jatkamme nyt Sierilän investointipäätöksen valmistelua”, toteaa Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

”Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää entistä enemmän puhdasta sähköä, jota Sierilä voi tuottaa 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuisen sähköntarpeen verran. Lisäksi Sierilä mahdollistaa osaltaan muiden päästöttömien sähköntuotantomuotojen lisäämisen, sillä se parantaa koko Kemijoen kykyä tuottaa joustavaa vesivoimaa”, Timonen sanoo.

Taustaa

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen ja se sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toukokuussa 2017.

Siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään sähköjärjestelmään edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa, joka kykenee tuottamaan sähköä silloin kun ei paista tai tuule. Vesivoima on paras tapa tarvittavan jouston tuottamiseen. Vesivoimalla on ratkaiseva merkitys siirryttäessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa. Sierilä parantaa koko Kemijoen pääuoman laitosten käyttöä ja sitä kautta lisää joustavaa sähköntuotantoa myös muilla Kemijoen laitoksilla.

Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista sähköä. Sierilän tuottamalla sähköllä katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se olisi teholtaan Suomen 23. suurin vesivoimalaitos.

Sierilän hankkeen kotimaisuusaste on suuri, arviolta 70–80 %. Hankkeella on lisäksi merkittävät paikalliset ja alueelliset työllisyysvaikutukset. Hanke hyödyttää aluetaloutta myös mm. kiinteistöverotulolla, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää