65 vuotta vesivoimaosaamista ja -osaajia

Minulla on suuri kunnia työskennellä pitkän historian omaavassa vesivoimayhtiössä. Historiallisella en tarkoita ummehtunutta ja paikalleen pysähtynyttä toimijaa, vaan kuten virtaava vesi, Kemijoki Oy ihmisineen on jatkuvasti ajanvirrassa muuttuva ja elävä organisaatio. Juhlimme lokakuussa 65-vuotissyntymäpäiväämme – työn merkeissä.

Vastuullisuudesta vastaavana johtajana teen laajaa ja monipuolista yhteistyötä vesivoimaosaamisen eri ulottuvuuksien ja alojen huippuosaajien kanssa. Koen olevani etuoikeutettu, sillä olen päässyt todistamaan, miten vesivoimaosaaminen on muuttunut ja kehittynyt vuosikymmenten saatossa.

Olemme järjestelmällisesti palkanneet uutta tietämystä vahvistamaan joukkuettamme. Vesivoimaosaaminen muodostuu useista osa-alueista. Vesivoimankäyttö, säätö ja reservit, ympäristö, sähköautomaatio, konetekniikka, patoturvallisuus sekä kiinteistöasiat ovat esimerkkejä osaamisalueistamme, joilla varmistamme voimalaitostemme turbiinien pyörimisen, toimintaympäristön turvallisuuden ja sidosryhmiemme kuulemisen. Olipa tehtävä joukkueessamme mikä tahansa, jokainen pääsee tutustumaan laajasti myös muihin vesivoimatuotannon osa-alueisiin.

Kukaan ei synny vesivoimaosaajaksi. Siksi koulutamme, perehdytämme ja opastamme henkilökuntaamme sekä kumppaneitamme, jotta tulevaisuudessakin maassamme voidaan tuottaa vesisähköä ilmastoystävällisesti ja turvallisesti. Tänä päivänä työssämme korostuvat ratkaisukeskeisyys, rohkea näkemysten esiintuominen ja rakentava haastaminen, proaktiivinen työote sekä valmius vuoropuheluun laajan sidosryhmäverkostomme kanssa.

Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten sekä koulujen kanssa. Minulle on aina suuri ilo päästä tapaamaan opiskelijoita ja koululaisia. Myös rekrytoinneissa on ollut hienoa havaita, että nuorten nopeasti kehittyvän ammattitaidon lisäksi tulevan sukupolven osaajilta löytyy työssä vaadittua näkemyksellisyyttä, rohkeutta ja tuoreita ratkaisuehdotuksia. On ollut mielenkiintoista huomata, että yhä useampi hakija korostaa työn merkityksellisyyttä hakeutuessaan meille töihin. Hienoa, että päästöttömän, uusiutuvan ja kotimaisen vesivoiman tuottaminen ja sen vaatima asiantuntijuus kiinnostaa nuoria ja varttuneimpiakin.

Sekä tuottamallamme sähköllä että asiantuntijatyöllämme on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu. Lippuja heilutamme suurella ylpeydellä ja erityisen korkealla nyt yhtiön syntymäpäivän aikaan.

Tarja Zitting-Huttula


Lue lisää