Kuvat on tarkoitettu journalistiseen käyttöön, eikä niitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvalähteenä on mainittava Kemijoki Oy.

Logot RGB-muodossa

Logot CMYK-muodossa