Yritysvastuuraportti 2022

Kuvake

Teema: Hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti

Kuvake

Teema: Kohti hiilineutraalia tulevaisuuden suomea

Kuvake

Teema: Vesivoimaosaamisen edelläkävijä

Kuvake

Olennaisuus, ohjelma ja johtaminen

 

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Tavoitteenamme on, että kaikki vesistöjen käyttäjät ovat tyytyväisiä olosuhteisiin. Parannamme jatkuvasti maisemaa ja vesistöä. Kemijoki Oy on myös merkittävä kiinteistöverojen maksaja.

 • Tavoite: Vesivoiman hyväksyttävyys kehittyy Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla suotuisasti
 • Mittari: Suhtautuminen vesivoimaan, asteikolla 1-5
 • Tavoite: Kalojen nousuyhteyden luominen Taivalkoskelle
 • Mittari: Toteutus, mahdollinen luvitus huomioiden
lue lisää

 

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoitteemme. Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla. Kaiken työmme perustana on sähköntuotanto turvallisesti, kustannustehokkaasti ja lupavelvoitteet täyttäen.

 • Tavoite: Laitosten kokonaiskäytettävyys on hyvällä tasolla
 • Mittari: Vuosikohtainen %-tavoite
 • Tavoite: Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla
 • Mittari: Tuotantomuotojen joustavuus suhteessa tarpeeseen, asteikolla -100 % ... +100 %
lue lisää

 

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiselle. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme myös olla kumppaneidemme kanssa askeleen edellä uusimman teknologian ja ratkaisujen hyödyntäjinä.

 • Tavoite: Työturvallisuus aina etusijalla
 • Mittari: Nolla tapaturmaa meille tai muille työkohteissamme toimiville
 • Tavoite: Syvennämme kumppanuuksia ja kehitämme yhdessä vesivoima-osaamista
 • Mittari: Kumppanuuskyselyn vastuullisuusindeksi asteikolla 1-5
lue lisää

 

Kemijoki Oy:n liiketoiminnan lähtökohtana on vesivoiman tuottaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vesivoima aiheuttaa muutoksia luontoon, maisemaan ja paikallisten asukkaiden elämään.

lue lisää

Tuotimme reilun kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä. Vesivoiman merkitys ja arvo on kasvussa. Varauduimme huolellisesti mahdolliseen sähköpulaan. Tuotanto oli keskimääräistä suurempi. Julkaisimme luonnon monimuotoisuusohjelman ja käynnistimme yritysvastuuohjelman päivityksen. Jätimme Taivalkosken kalauoman lupahakemuksen ja Pankakoskella jatkoimme vaelluspoikasten kiinniottolaitteen kehittämistä ja seurantatutkimusta. Työhyvinvointi pysyi erinomaisella tasolla.

Tavoitteellista vastuullisuustyötä

Raportoimme vastuullisuustyömme tuloksista yritysvastuuohjelmamme 2019‒2023 mukaisesti. Ohjelman kolme pääteemaa ja niiden aiheet heijastavat liiketoimintamme sekä sidosryhmien kannalta keskeisimpiä aihepiirejä. Kullakin teemalla on toimintaamme ohjaava pitkän aikavälin päätavoite ja -mittari. Ohjelma sisältää lisäksi lukuisia muita tavoitteita ja toimenpiteitä.

G-FPR4QN6Z05