Yritysvastuuraportti 2021

VASTUULLISUUS-
TEEMAT

Kuvake

Hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti

Kuvake

Kohti hiilineutraalia tulevaisuuden suomea

Kuvake

Vesivoimaosaamisen edelläkävijä

 

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Tavoitteenamme on, että kaikki vesistöjen käyttäjät ovat tyytyväisiä olosuhteisiin. Parannamme jatkuvasti maisemaa ja vesistöä. Kemijoki Oy on myös merkittävä kiinteistöverojen maksaja.

 • Tavoite: Vesivoiman hyväksyttävyys kehittyy Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla suotuisasti
 • Mittari: Suhtautuminen vesivoimaan, asteikolla 1-5
 • Tavoite: Kalojen nousuyhteyden luominen Taivalkoskelle
 • Mittari: Toteutus, mahdollinen luvitus huomioiden
lue lisää

 

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoitteemme. Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla. Kaiken työmme perustana on sähköntuotanto turvallisesti, kustannustehokkaasti ja lupavelvoitteet täyttäen.

 • Tavoite: Laitosten kokonaiskäytettävyys on hyvällä tasolla
 • Mittari: Vuosikohtainen %-tavoite
 • Tavoite: Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla
 • Mittari: Tuotantomuotojen joustavuus suhteessa tarpeeseen, asteikolla -100 % ... +100 %
lue lisää

 

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiselle. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme myös olla kumppaneidemme kanssa askeleen edellä uusimman teknologian ja ratkaisujen hyödyntäjinä.

 • Tavoite: Työturvallisuus aina etusijalla
 • Mittari: Nolla tapaturmaa meille tai muille työkohteissamme toimiville
 • Tavoite: Syvennämme kumppanuuksia ja kehitämme yhdessä vesivoima-osaamista
 • Mittari: Kumppanuuskyselyn vastuullisuusindeksi asteikolla 1-5
lue lisää

Tuotimme kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä. Strategiatyössä tarkastelimme toimintaympäristömme muutoksia. Vesivoiman merkitys ja arvo on kasvussa. Kemijoella koettiin poikkeuksellisesti kaksi syystulvaa. Taivalkosken kalauoman suunnittelu eteni ja Pankakoskelle toteutettiin vaelluspoikasten kiinniottolaite. Koronapandemia jatkui, mutta työhyvinvointi pysyi erinomaisella tasolla.

Tavoitteellista vastuullisuustyötä

Raportoimme vastuullisuustyömme tuloksista yritysvastuuohjelmamme 2019‒2023 mukaisesti. Ohjelman kolme pääteemaa ja niiden aiheet heijastavat liiketoimintamme ja sidosryhmien kannalta keskeisimpiä aihepiirejä. Kullakin teemalla on toimintaamme ohjaava pitkän aikavälin 
päätavoite ja -mittari. Ohjelma sisältää lisäksi lukuisia muita tavoitteita ja toimenpiteitä. Olemme käynnistäneet toimintamme tarkastelun myös suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

G-FPR4QN6Z05