Yritysvastuuohjelma 2019-2023

Yritysvastuuohjelma 2019-2023

Osana strategiatyötämme uudistimme yritysvastuuohjelmamme. Se koostuu kolmesta pääteemasta, joista kunkin alla on useita aiheita. Teemat ja aiheet heijastavat liiketoimintamme ja sidosryhmien odotusten kannalta keskeisimpiä aihepiirejä.

Yritysvastuuohjelma jatkaa vahvasti paikallista työtämme ihmisten ja ympäristön hyväksi. Toinen teema on työ hiilineutraalin tulevaisuuden Suomen hyväksi. Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla. Kolmantena teemana on vesivoimaosaaminen. Luomme kumppaneidemme kanssa innovatiivisesti uutta. Haluamme olla yhdessä askeleen edellä uusimman teknologian ja ratkaisujen hyödyntäjinä. Kaiken työmme perustana on sähköntuotanto turvallisesti, kustannustehokkaasti ja lupavelvoitteet täyttäen.

Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa. Kullakin teemalla on toimintaamme ohjaava pitkän aikavälin päätavoite ja -mittari. Ohjelma sisältää lisäksi lukuisia muita tavoitteita ja toimenpiteitä.

HYVINVOIVAT IHMISET JA LUONTO PAIKALLISESTI

 • Virkistys ja joenkäyttö

 • Vaelluskalakantojen vahvistaminen paikallisella yhteistyöllä

 • Laaja sidosryhmäyhteistyö ja paikalliset hankkeet

 • Ympäristötyöt

 • Kiinteistöverot

TAVOITE: Vesivoiman hyväksyttävyys kehittyy Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla suotuisasti.

TAVOITE: Kalojen nousuyhteyden luominen Taivalkoskelle.

 

KOHTI HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUDEN SUOMEA

 • Uusiutuvaa ja päästötöntä vesivoimaa

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen

 • Joustavaa sähköntuotantoa Suomen menestykseksi

 • Vesivoima mahdollistaa maksimaalisesti tuulta ja aurinkoa

 • Vesivoimalla avainrooli huoltovarmuudessa ja poikkeustilanteissa

TAVOITE: Laitosten kokonaiskäytettävyys on hyvällä tasolla.

TAVOITE: Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla.

VESIVOIMAOSAAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

 • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

 • Ainutlaatuinen kumppanuusmalli

 • Uutta innovatiivisesti yhdessä kumppaneiden kanssa

 • Uusinta teknologiaa ja ratkaisuja askeleen edellä hyödyntävä

TAVOITE: Työturvallisuus aina etusijalla.

TAVOITE: Syvennämme kumppanuuksia ja kehitämme yhteistä vesivoimaosaamista.

G-FPR4QN6Z05