Ympäristötavoitteet

Ympäristöperiaatteet ohjaavat ympäristötyötämme

Vesivoima on uusiutuva ja päästötön sähköntuotantomuoto, jonka hyödyntämisellä on vaikutuksia luontoon, maisemaan, paikallisten asukkaiden ja muiden joen käyttäjien elämään. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Vastuullinen ja pitkäjänteinen ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa toimintaamme. Ehkäisemme ja lievennämme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Noudatamme toiminnassamme lakisääteisiä vaatimuksia.

Lue lisää ympäristöperiaatteistamme.

Vuonna 2017 aikana ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin sertifiointiarvioinnissa toimintamme todettiin uudistetun standardin vaatimusten mukaiseksi.

Ympäristöpäämäärät tarkentavat periaatteitamme

Ympäristöpäämääriä laatiessamme otamme huomioon ympäristöperiaatteiden sisällön, ympäristönäkökohtien ja -riskien kartoituksen tulokset, sitovat velvoitteet ja sidosryhmät. Ympäristöpäämäärät asetamme useammalle vuodelle kerrallaan. Neljä ympäristöpäämääräämme ovat:

1) Tuotamme sähköä ympäristöystävällisesti vesivoimalla. Lisäämme tuotantoa kestävin periaattein.

2) Ehkäisemme, lievennämme ja seuraamme ympäristövaikutuksia viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti sekä vapaaehtoisin toimin yhteistyössä omistajiemme, kumppaneidemme, muiden vesivoimatoimijoiden ja sidosryhmiemme kanssa.

3) Arvioimme palvelusopimuskumppaneidemme toimintaa mm. merkittävien ympäristönäkökohtien hallinnan kannalta säännöllisesti.

4) Tiedotamme ympäristöasioista avoimesti ja aktiivisesti.

Ympäristötavoitteet asetamme vuosittain

Ympäristötavoitteet, jotka ovat konkreettisia tekoja ympäristön tilan parantamiseksi ja sidosryhmien huomioimiseksi, asetamme vuosittain. Vuonna 2017 saavutimme ympäristötavoitteet erittäin hyvin. Yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteistamme oli Taivalkosken koneiston peruskorjaus, jonka seurauksena voimalaitosten energiatehokkuus parani merkittävästi sekä öljyvahingon riski pieneni, kun turbiinin juoksupyörässä navan voiteluöljy korvattiin vedellä.

Tutustu Kemijoki Oy:n ympäristötavoitteisiin 2017 täältä.