Yritysvastuuraportti 2017

Vuotemme 2017

Hieman keskimääräistä parempi tuotantovuosi

Voimalaitoskoneistojen toimintavalmius oli vuonna 2017 hyvällä tasolla. Tuotimme vuonna 2017 vesisähköä 4 891 gigawattituntia. Tuotanto ylitti 9 prosentilla keskimääräisen.

Voimalaitosten tuotantoon vaikuttava kokonaiskäytettävyys oli 96,89 prosenttia, mikä oli suunniteltua parempi. Pisin tuotantokeskeytys aiheutui Taivalkosken ykköskoneiston peruskorjauksesta.

Sierilän voimalaitos sai vesitalousluvan

Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan toukokuussa. Olemme käynnistäneet hankkeen yksityiskohtaisen valmistelun, jonka tavoitteena on luoda edellytykset rakentamispäätökselle. Tutustu voimalaitoshankkeeseen.

Taivalkosken peruskorjaus valmistui

Taivalkosken ykköskoneiston peruskorjaus valmistui marraskuussa. Peruskorjauksen myötä koneiston hyötysuhde parani ja öljyvahinkoriski pieneni oleellisesti. Peruskorjauksen tavoitteet saavutettiin aikataulun sekä taloudellis-teknisten tavoitteiden osalta. Nolla tapaturmaa -tavoitetta ei projektissa saavutettu, sillä töiden aikana kumppaniyritykselle sattui kaksi tapaturmaa, joista toinen oli vakava.

Pankakosken voimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi

Aloitimme marraskuussa Lieksanjoella sijaitsevan Pankakosken voimalaitoksemme ykköskoneiston peruskorjauksen, jossa huolletaan ja osittain uusitaan koneiston generaattori. Lisäksi turbiinin juoksupyörä, akseli, solukkeet ja hydrauliikkajärjestelmä uusitaan. Juoksupyörän navan voiteluöljy korvataan vedellä, mikä lisää ympäristöystävällisyyttä ja vähentää öljyvahinkoriskiä. Myös koko koneiston suojaus- ja automaatiojärjestelmät uusitaan. Peruskorjaus valmistuu huhtikuussa 2018.

Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemus yllätti

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toimitti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle maaliskuussa hakemuksen, jolla se vaatii Kemijokea koskevien kalatalousvelvoitteiden kokonaisuutta muutettavaksi erittäin merkittävästi. Mukana on sekä lisäyksiä nykyisiin velvoitteisiin että täysin uusia vaatimuksia. Kemijoki Oy:n näkemyksen mukaan esitetyt velvoitevaatimukset ovat kohtuuttomia ja ristiriitaisiakin. Yhtiön selkeä tavoite on vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen, mutta korostamme edelleen vapaaehtoisuuden ja yhteistyön linjaa vaelluskala-asiassa.

Lieksanjoella vapaaehtoinen vaelluskalatyö jatkui

Lieksanjoki on hyvä esimerkki monien toimijoiden yhteistyöstä ja vapaaehtoisista toimista vaelluskalakannan elvyttämiseksi. Tuimme Lieksanjoella järvilohen ja -taimenen luontaista lisääntymistä yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Rahoitimme Pankajärven yläpuolisten koskien kutusorastuksia, jotka tehtiin helikopterilla. Tuloksekkaan emokalapyynnin ansiosta kunnostusalueille siirrettiin ennätysmäärä emokaloja lisääntymään. Tuimme myös Pohjois-Karjalan kalatalouskeskusta uhan-alaisiin järvilohi- ja taimenkantoihin kohdistuvan salakalastuksen valvonnassa.

Aktiivista sidosryhmätyötä

Voimalaitoksillamme kävi noin 800 vierasta tutustumassa vesivoiman toimintaan. Vierailijoista suurin osa oli koululaisia ja opiskelijoita. Muita sidosryhmätilaisuuksia oli toimintavuoden aikana noin 70. Viestimme vuoden aikana aktiivisesti mm. verkkosivuillamme. Julkaisimme vuoden aikana 86 verkkouutista tai tiedotetta. Uutiskirje Lieke ilmestyi neljä kertaa. Kemijoki-päivystäjälle avasimme Facebook-sivun. Sosiaalisen median kanavista käytämme myös Twitteriä.

Kymijoella avoimet ovet

Anjalankoskella Inkeroisten voimalaitoksella vietimme avoimien ovien päivää elokuun lopussa. Paikalle saapui noin 230 vesivoimalaitoksen toiminnasta ja alueen historiasta kiinnostunutta vierailijaa. Järjestimme tilaisuuden yhdessä paikallisen kumppanimme Stora Enson kanssa.VUODEN 2017 VASTUULLISUUSOHJELMA JA YMPÄRISTÖTAVOITTEET