Yritysvastuuraportti 2020

VASTUULLISUUS-
TEEMAT

Kuvake

Hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti

Kuvake

Kohti hiilineutraalia tulevaisuuden suomea

Kuvake

Vesivoimaosaamisen edelläkävijä

 

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Tavoitteenamme on, että kaikki vesistöjen käyttäjät ovat tyytyväisiä olosuhteisiin. Parannamme jatkuvasti maisemaa ja vesistöä. Kemijoki Oy on myös merkittävä kiinteistöverojen maksaja.

 • Mittari: Toteutus, mahdollinen luvitus huomioiden
 • Tavoite: Kalojen nousuyhteyden luominen Taivalkoskelle
 • Mittari: Suhtautuminen vesivoimaan, asteikolla 1-5
 • Tavoite: Vesivoiman hyväksyttävyys kehittyy Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla suotuisasti
lue lisää

 

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoitteemme. Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla. Kaiken työmme perustana on sähköntuotanto turvallisesti, kustannustehokkaasti ja lupavelvoitteet täyttäen.

 • Mittari: Tuotantomuotojen joustavuus suhteessa tarpeeseen, asteikolla -100 % ... +100 %
 • Tavoite: Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla
 • Mittari: Vuosikohtainen %-tavoite
 • Tavoite: Laitosten kokonaiskäytettävyys on hyvällä tasolla
lue lisää

 

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden varmistamiselle. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Haluamme myös olla kumppaneidemme kanssa askeleen edellä uusimman teknologian ja ratkaisujen hyödyntäjinä.

 • Mittari: Kumppanuuskyselyn vastuullisuusindeksi asteikolla 1-5
 • Tavoite: Syvennämme kumppanuuksia ja kehitämme yhdessä vesivoima-osaamista
 • Mittari: Nolla tapaturmaa meille tai muille työkohteissamme toimiville
 • Tavoite: Työturvallisuus aina etusijalla
lue lisää

VUOTEMME 2020

Tuotimme kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä. Hyvä yhteistyö ja ennakointi olivat keskeisessä roolissa kevään lähes ennätyksellisen tulvan hoitamisessa. Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset käynnistyivät Porttipahdan voimalaitoksen modernisoinnilla. Kalauoman valmistelu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen sekä smolttien kiinniottolaite Pankakosken voimalaitokselle etenivät. Koronaviruksesta johtuen vuosi oli työskentelyn kannalta poikkeuksellinen. Työhyvinvointi pysyi koronasta huolimatta erinomaisella tasolla.

Tavoitteellista vastuullisuustyötä

Raportoimme vastuullisuustyömme tuloksista yritysvastuuohjelmamme 2019‒2023 mukaisesti. Ohjelman kolme pääteemaa ja niiden aiheet heijastavat liiketoimintamme ja sidosryhmien kannalta keskeisimpiä aihepiirejä. Kullakin teemalla on toimintaamme ohjaava pitkän aikavälin päätavoite ja -mittari. Ohjelma sisältää lisäksi lukuisia muita tavoitteita ja toimenpiteitä.