Vuotemme 2022

Toimintaympäristö edelleen murroksessa

Energia-ala on kytkeytynyt niin voimakkaasti yhteiskuntaan, että yhteiskunnan ilmiöt heijastuvat energia-alaan ja vastaavasti energia-alan ilmiöt vaikuttavat yhteiskuntaan. Pandemiasta toipuvassa maailmassa energiakriisi nosti päätään jo syksyllä 2021 ja energiapoliittiseen keskusteluun nousi sähkön saatavuus ja hinta. 

Pandemiasta toipuvassa maailmassa energiakriisi nosti päätään jo syksyllä 2021 ja energiapoliittiseen keskusteluun nousi sähkön saatavuus ja hinta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 mullisti koko EU:n energiapolitiikan, kun turvallisuus- ja geopolitiikka tuli mukaan kuvioihin.

Vuosikymmeniä jatkunut energian tuonti Venäjältä Suomeen tyrehtyi kevään aikana lähes kokonaan. Koko EU:n alueella energiasta tuli ajoittain niukkuutta. Sähkön siirtoyhteys Suomen ja Venäjän väliltä poistettiin käytöstä alkukesällä. Myös tulevat vuodet ovat vaikeita, koska uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen ei valitettavasti ole kovin nopeaa. Toisaalta Suomessa tarjonta kasvaa Olkiluodon uuden reaktorin, mutta erityisesti tuulivoimainvestointien takia. Suomesta odotetaan lähivuosina sähkön suhteen omavaraista vuositasolla, mutta tuulivoiman suureen vaihteluun sopeutuminen on vielä kesken. On selvää, että vesivoiman joustavuuden sekä sähköjärjestelmäpalveluiden merkitys ja arvo säilyy.

Jo ennen energiakriisiä tiedettiin, että sähkömarkkinat ovat muuttumassa tuotantorakenteen muutosten ja markkinoiden laajentumisen vuoksi. Syksyllä käytiin yhteiskunnallista keskustelua myös sähkömarkkinoista. Pidämme tärkeänä, että sähkömarkkinoilla säilyy kannuste investoida sekä ajoittaa tuotanto ja kulutus oikein. Erilaisissa politiikkatoimissa odotamme, että eri teknologioita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Energiamurroksen lähtökohta on ympäristöllinen, mutta mennyt vuosi on muistutus siitä, että sähkön saatavuutta ja hintaa ei tule unohtaa. Ympäristönäkökulma on laajentunut ilmastonmuutoksesta luonnon monimuotoisuuteen, mikä on näkynyt käytännössä esimerkiksi luonnonsuojelulaissa ja ennallistamisasetuksessa. Meitä tämä koskettaa erityisesti vaelluskalakysymyksen kannalta. Uskomme, että vesisähkön tuottaminen ja vaelluskalat on mahdollista sovittaa yhteen.

Toimintaympäristön nopea muutos mittaa myös yrityskulttuuriamme. Muutoksessa on tärkeää huolehtia itsestä ja työkavereista. Haluamme olla vesivoimaosaamisen hyvinvoiva ykkösjoukkue myös seuraavalla vuosikymmenellä.

G-FPR4QN6Z05