Jokivesistö

Keskeisin toimintaympäristömme on jokivesistöissä. Ohitusratkaisujen toteuttaminen, kalanviljely, istutustoiminta ja elinympäristökunnostukset sekä tutkimushankkeet tähtäävät virtavesissä elävien vaelluskalojen, kuten meritaimenen ja -lohen, palauttamiseen Kemijokeen ja sen sivujokiin sekä järvilohen palauttamiseen Lieksanjokeen.

 

Olemme osallistuneet vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävinä toimina meritaimenen ja -lohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostushankkeisiin, kalojen ylisiirtojärjestelmien ja smolttien alasvaellusratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin. Suurimpana yksittäisenä hankkeena suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Vaelluskalatyötämme ohjaa Kemijoki Oy:n tavoite palauttaa osin luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen.

Tuemme vaelluskalakantoja myös mäti- ja pienpoikasistutuksilla, joiden määrää kasvatamme vuosittain määrätietoisesti. Istutamme meritaimenen mätiä Laisentia- ja Meltausjoelle ja merilohen mätiä Ounasjoen pääuomaan ja Tepasto-, Vene- ja Lainiojokeen. Keväisin istutamme yksivuotisia pienpoikasia. Istutamme meritaimenen poikasia Vähä- ja Louejokeen sekä merilohen poikasia Ounasjokeen. Panostamme aiempaa enemmän pienpoikasiin.

Tutkimushankkeet ovat tärkeässä osassa vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävässä työssä. Olemme tehneet näytepyyntiä ja kalojen telemetriaseurantaa Taivalkosken voimalaitoksen alapuolella. Interreg Nord EMRA-hankkeessa on selvitetty Ala-Kemijoen ja sivujokien alueella mahdollisia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita ja suunniteltu niiden kunnostuksia. Istutusten tuloksellisuutta selvitetään muun muassa Ounasjoen istutusten tuloksellisuus -hankkeella.

G-FPR4QN6Z05