Taivalkoski

Taivalkoski

Keminmaassa sijaitseva Taivalkosken voimalaitos on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Se tuottaa vuodessa keskimäärin 540,7 gigawattituntia (GWh) energiaa, mikä vastaa noin 76 700 nelihenkisen perheen vuosittaista sähkönkulutusta. Vuonna 2015 käynnistynyt peruskorjaus parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta ja vähentää öljyvahingon riskiä.

Voimalaitos on rakennettu vuosina 1972–1976. Peruskorjauksessa uusien turbiinien juoksupyörien voiteluöljy korvataan vedellä. Öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi ja voimalaitoksen hyötysuhde paranee, kun samasta vesimäärästä saadaan aiempaa enemmän sähköä. Lisäksi tulva-aikana turbiinien läpi voidaan ajaa entistä suurempia vesimääriä ja pienentää näin ohijuoksutettavan veden määrää. Vesi ei siis mene hukkaan, vaan se voidaan hyödyntää energiantuotannossa.

Vuonna 2017 valmistuneen peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa.

Taivalkoski on neljäs Rovaniemen alapuolisista viidestä laitoksesta. Alimman, Isohaaran voimalaitoksen omistaa PVO-vesivoima. Näitä viittä voimalaitosta ohjataan kumppanimme Fortumin valvomosta Espoosta. Keskitetyllä ohjauksella voidaan vähentää säädön aiheuttamia pinnankorkeusvaihteluita.

G-FPR4QN6Z05