Vaelluskalat

Vaelluskalat

Vastuullisena vesivoiman tuottajana olemme tavoitelleet laajakantoista yhteistyötä sekä tehneet vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Yhteistyö ja vapaaehtoisuus ovat myös hallituksen kalatie- ja vaelluskalastrategian painotuksia.

Vapaaehtoisiin toimenpiteisiimme lukeutuvat muun muassa Lapin liiton koordinoima työ hallituksen kärkihankkeisiin liittyen, yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa toteutettu Auttin kalatie, sekä lohien ylisiirto Kemijoesta Ounasjokeen. Lieksanjoki on hyvä esimerkki yhteistyöstä ja vapaaehtoisista toimista vaelluskalakannan elvyttämiseksi.

Vuoden 2019 alussa kerroimme, että Kemijoki Oy suunnittee ja toteuttaa vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Taivalkosken vaelluskalaratkaisusta saa lisätietoa täältä.

Lapin ELY-keskuksen 17.3.2017 jättämä hakemus Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi sisältää erittäin laajan velvoitekokonaisuuden. Luonnonlisääntyminen ja kalatiet ovat oikea suunta, mutta ELY:n vaatimusten kokonaisuus on ristiriitainen ja kohtuuton.

Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

Totta vai tarua?

VÄITE Kemijoki Oy vastustaa kalateiden rakentamista
Ei vastusta. Luonnonlisääntyminen ja kalatiet ovat oikea suunta, mutta ELY:n vaatimusten kokonaisuus on ristiriitainen ja kohtuuton.

VÄITE Kemijoki Oy haluaa käynnistää vuosien oikeusprosessin, kun velvoitteita kasvatetaan?
Lapin ELY:n esitys kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi on luonteeltaan hakemus. Sen sisältöä ja toteutettavuutta arvioi ensin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kestää vuosia ennen kuin kalakantoja hyödyttävät toimet voivat alkaa.

Olemme tavoitelleet laajakantoista yhteistyötä sekä käynnistäneet vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Nyt vaadittu kalatalousvelvoitteiden kokonaisuus on täysin kohtuuton, eivätkä yhtiöt voi hyväksyä sitä.

Haettu velvoitekokonaisuus on nykymuodossaan ristiriitainen ja kohtuuton.

VÄITE Kalatalousvelvoitteita on päivitettävä
Meidänkin mielestämme kalatalousvelvoitteita on aika suunnata uudelleen ajan hengen mukaisesti. Vaelluskalojen luonnonlisääntyminen ja kalatiet ovat esimerkkejä suunnasta, johon haluamme kalataloustoimia viedä. Nyt vaadittu velvoitekokonaisuus on kuitenkin täysin kohtuuton.

VÄITE Ohitettavien vaellusesteiden määrällä ei ole merkitystä – kyllä lohi saadaan palautettua kalateiden avulla minne vain, jos tahtoa löytyy.
Luonnonvarakeskuksen tekemien mallinnusten perusteella lohen palauttaminen enemmän kuin kolmen voimalaitoksen taakse on vaikeaa. Kemijoen latvojen tapauksessa se on käytännössä mahdotonta http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/520244/rktltr2013_5.pdf?sequence=1

VÄITE Kalastusmatkailu Kemijoella lisääntyy voimakkaasti nyt esitettyjen lisävelvoitteiden ansiosta
Kalateille asetetut toimivuusvelvoitteet edellyttäisivät kalastuksen rajoittamista nykyisestä sekä Kemi- että Ounasjoella. Nousulohien pitää päästä lisääntymään eikä niitä voi kalastaa. Esitetyt lisäykset kirjolohen ja taimenen istutuksiin olisivat puolestaan ristiriidassa tarvittavien kalastusrajoitusten kanssa.

VÄITE Kemijoki Oy on hyötynyt vuosikymmeniä liian pienistä velvoitteista
Kemijoki Oy:llä on jo nyt Suomen suurimmat istutusvelvoitteet. Velvoitteet ovat viranomaisten asettamia ja noudatamme niitä. Velvoitteet asetettiin aikanaan sen aikaisen parhaan tiedon mukaan.
Julkisuudessa usein Kemijokeen verratun Torniojoen lohen vaelluspoikastuonta oli 2000-luvun alkuun saakka noin 100 000 kpl vuodessa. Kemijokeen istutettiin samaan aikaan vaelluspoikasia kuusinkertainen määrä.

VÄITE Kemijoki Oy on aiheuttanut viimeisen 50 vuoden aikana vesialueiden omistajille Pohjois-Suomessa kymmenien miljoonien euroja tappiot
Kemijoen vesialueet omistaa lähes yksinomaan Kemijoki Oy.

VÄITE Kemijoki Oy on aiheuttanut haittaa kalataloudelle eikä ole sitä ikinä kompensoinut
Kalastus Kemijoessa on pääasiassa virkistys- ja kotitarvekalastusta. Merialueella ja varastoaltailla harjoitetaan myös ammattikalastusta. Lokan varastoallas on yksi Suomen tärkeimmistä sisävesien ammattikalastuskohteista.

Vesialueiden aikaisemmille omistajille kalatalousetu on aikanaan korvattu Kemijokea koskevien vesioikeudellisten päätösten mukaisesti. 

Kemijoen vesistössä saa kalastaa lähes kaikkialla. Voimalaitospatojen ala- ja yläpuolella kalastus on kielletty 100 metrin matkalla. Kemijoen vesistö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia kalastusmahdollisuuksia: suurista varastoaltaista ja lähes luonnontilaisista suurjoista pieniin tammukkapuroihin.

www.kemijoki.fi/joen-kayttajille/kalastus

VÄITE Kemijoki Oy ei ole tehnyt merkittäviä vapaaehtoisia toimia

Vapaaehtoisuus on nopein tapa edistää vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen. Parhaillaan on käynnissä useita täysin vapaaehtoisuuteen perustuvia toimia (mm. mäti- ja pienpoikasistutukset, Taivalkosken kiinniottolaitteen suunnittelu, Kalasydän-pilotti).

VÄITE Kemijoki Oy toimii valtio-omistajan linjausten vastaisesti
Toivomamme yhteistyö ja vapaaehtoisuus ovat myös hallituksen kalatie- ja vaelluskalastrategian painopisteenä

VÄITE Kemijoki Oy ei suostu yhteistyöhön
Olemme tavoitelleet laajakantoista yhteistyötä sekä käynnistäneet vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Nyt vaadittu kalatalousvelvoitteiden kokonaisuus on täysin kohtuuton, eivätkä yhtiöt voi hyväksyä sitä.

VÄITE Vapaaehtoisuus ja yhteistyö eivät vie mihinkään
Selkeä tavoitteemme on vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen. Korostamme edelleen vapaaehtoisuuden ja yhteistyön linjaa vaelluskala-asiassa. Muun muassa Lieksanjoella tehtävä järvilohityö on hyvä esimerkki monien tahojen jouhevasta yhteistyöstä.