Toimintamme poikkeuksellisen talven aikana

Toimintamme poikkeuksellisen talven aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä johtuva venäläisen energian tuonnin päättyminen on ajanut Euroopan ja Suomen talvella 2022-2023 poikkeuksellisen haastavaan energiatilanteeseen.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan tilanteen vuoksi sähköpula voi olla mahdollinen etenkin erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä myös Suomessa. Verkkoyhtiöt voivat sähköpulatilanteessa joutua katkaisemaan sähköjä väliaikaisesti jotta voidaan varmistaa, että sähköjärjestelmän tasapaino säilyy eikä sähköpula vaikuta yhteiskunnan tärkeimpiin toimintoihin. Fingrid esittelee Tietoa sähköpulasta -verkkosivullaan kantaverkkoyhtiön kolmiportaisen menettelyn sähköpulan varalle.

Fingrid, paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, kunnat ja kaupungit, viranomaiset sekä energia-alan toimijat ovat varautuneet mahdolliseen sähköpulaan ja -katkoihin huolellisesti ennakolta. Fingrid ja paikalliset jakeluverkkoyhtiöt vastaavat viestinnästä sähköpulatilanteessa. Fingrid tiedottaa sähköpulasta muun muassa verkkosivuillaan.

Talven aikana ja erityisesti tuulettomana pakkaspäivänä tarve sähkölle sekä sähköjärjestelmää tasapainottavalle säätövoimalle on korkea. Vesivoima on sähkön kysynnän vähentämisen ohella nopein tapa reagoida akuuttiin sähköntarpeeseen. Vesivoiman tuotantoa voidaan säätää sähkön kysynnän ja tuotannon vaihtelun mukaan sekunneissa ja vuodenaikojen välillä. Maksimituotanto ajoitetaan hetkiin, jolloin sähkön kysyntä on suurimmillaan. Kun sähkön tarve on pientä, voidaan vettä säästää seuraavaa kysyntäpiikkiä varten.

Turvaamme yhteiskunnan toimivuutta talven aikana

Pyrimme talven aikana turvaamaan yhteiskunnan toimivuutta sekä elinkeinoelämän ja ihmisten häiriötöntä arkea. Olemme kartoittaneet huolellisesti mahdollisuutemme lisätä sähkö- ja säätövoiman tuotantoa. Toimet keskittyvät Kemijoen vesistöön. Toimimme lupaehtojen sallimissa rajoissa.

Toimenpiteitämme

  • Juoksutamme vettä mahdollisesti tavanomaista enemmän Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä. Juoksutusten määrä pohjautuu sähkön tarpeeseen
  • Siirrämme voimalaitosten huoltotöitä tuotantokeskeytysten välttämiseksi
  • Varaudumme häiriöihin ja varmistamme, että häiriötilanteista palaudutaan mahdollisimman nopeasti
  • Puhdistamme voimalaitosten välppiä tavanomaista intensiivisemmin

Jatkamme edelleen mahdollisten muiden sähkö- ja säätövoiman tuotantoa lisäävien toimenpiteiden kartoitusta sekä niiden vaikutusten analysoimista. Toimien mahdollisten vaikutusten vuoksi olemme syksyn 2022 aikana kiertäneet Kemijokivarren kuntia ja kaupunkeja sekä yhteisöjä kertomassa suunnitelmistamme. Osa tapaamisista on järjestetty yhdessä paikallisten sähköverkkoyhtiöiden kanssa. Jatkamme tapaamisten järjestämistä myös jatkossa.

Jaamme tietoa toimenpiteistämme talven aikana verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavillamme Facebookissa ja Twitterissä.

Usein kysyttyä

Jos et löydä sivulta vastausta kysymykseesi, otamme mielellämme kysymyksiä vastaan palautekanavamme kautta.

1. Mitä sähkö- ja säätövoiman tuotannon kasvattaminen tarkoittaa käytännössä?

Tuotannon kasvattaminen tarkoittaa, että ajamme enemmän ja oikein ajoitetusti vettä voimalaitostemme koneistojen läpi. Juoksutamme myös mahdollisesti tavanomaista enemmän vettä Lokan ja Porttipahdan tekojärviltä.

2. Miten tuotannon kasvattaminen näkyy Kemijokivarren asukkaille ja yhteisöille?

Kemijoessa voi olla vettä liikkeellä tavanomaista talvea enemmän. Tuotannon kasvattaminen voi johtaa normaalia alhaisempiin veden pintoihin Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä sekä sähköpulamenettelyn aikana myös Kemijoen pääuoman voimalaitosaltailla, eli voimalaitosten välisillä jokiosuuksilla. Lisäksi Kemijärvellä vedenpinta voi laskea alarajalle tavanomaista aikaisemmin. Juoksutukset vaikuttavat myös virtaamiin joessa. Pinnankorkeudet ja virtaaman vaihtelut pysyvät lupaehtojen asettamissa rajoissa.

Toimenpiteet voivat vaikuttaa myös jääolosuhteisiin, jotka voivat olla tavanomaista arvaamattomampia. Tavanomaista runsaammat juoksutukset voivat vaikeuttaa jääteiden ylläpitoa. Painotamme paikallistuntemuksen sekä varovaisuuden tärkeyttä joella ja järvillä liikuttaessa.

3. Kuinka paljon lisää sähköä tai säätövoimaa Kemijoki Oy voi tuottaa?

Pystymme toimenpiteiden avulla kasvattamaan sähkö- ja säätövoiman tuotantoa muutamien satojen gigawattituntien verran. Yksi gigawattitunti kattaa noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen. Jokaisella oikein ajoitetulla lisämegawatilla voi olla ratkaiseva vaikutus sähköjärjestelmän tehotasapainon säilyttämiselle.

Tuotamme vuosittain keskimäärin lähes 4 500 gigawattituntia energiaa, mistä riittää sähköä lähes 650 000 nelihenkiselle kotitaloudelle vuodeksi. Lue lisää tuotannostamme: Voimalaitokset ja tuotanto

4. Millaisia ympäristövaikutuksia toimilla on?

Lisätuotannon edellyttämien toimenpiteiden vuoksi kalastus Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä voi vaikeutua. Vedenpinnan lasku voi lisätä happikadon riskiä järvissä. Lisäksi jääolosuhteiden muutoksista johtuen jokirannat saattavat kulua, ja olosuhteet voivat hankaloittaa hiihtoa, kelkkailua ja talvikalastusta.

5. Saako Kemijoki Oy taloudellista hyötyä korkean sähkön hinnan ansiosta?

Kemijoki Oy:n tehtävänä on tuottaa vastuullista vesisähköä omistajillemme, jotka myyvät sähkön markkinoille. Meillä ei ole suoria kuluttaja-asiakkaita. Keskitymme tulevana talvena tuottamaan vesisähköä Suomen tarpeisiin sekä turvaamaan yhteiskunnan toimivuutta ja elinkeinoelämän ja ihmisten häiriötöntä arkea.

6. Miksi vettä ei juoksuteta varastoaltaista nyt, jotta voitaisiin alentaa sähkön korkeita hintoja?

Tavoitteenamme on turvata yhteiskunnan toimivuutta. Siksi pyrimme aina ajoittamaan juoksutukset niin, että niillä voidaan mahdollisimman tehokkaasti vastata sähkön kysyntähuippuihin. Sähköntuotannon ohella juoksutuksissa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset sekä Lokan ja Porttipahdan varastoaltaiden ja Kemijärven keskeinen rooli tulvasuojelussa.

Varastoaltaat ovat ylivuotisia. Se tarkoittaa sitä, että jos varastoaltaiden kapasiteetti käytetään yhden talven aikana, ei yhden kevään sulamisvesi riitä täyttämään niitä seuraavaa vuotta varten. Sen vuoksi otamme altaiden käytössä aina huomioon myös seuraavien talvien tarpeet.