Tapamme toimia

Tapamme toimia

Tapamme toimia -periaatteet määrittelevät yleiset toimintatavat, joiden mukaan kohtelemme toisiamme ja harjoitamme liiketoimintaamme. Periaatteet ovat arjen työväline ja harkinnan apu kaikille Kemijoki Oy:n työntekijöille.

Tapamme toimia -periaatteiden noudattaminen on vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan edellytys. On jokaisen oikeus ja velvollisuus sekä ymmärtää periaatteet että toimia niiden mukaan. Yhteinen tavoitteemme on ehkäistä ennalta tilanteet, jotka voisivat johtaa väärinkäytöksiin.

Odotamme myös palvelusopimuskumppaneidemme ja muiden kanssamme työskentelevien noudattavan lakia ja säännöksiä, hyviä liiketoimintatapoja ja Kemijoen Tapamme toimia -periaatteita kaikissa Kemijoki Oy:tä koskettavissa toimissaan.

Lue Tapamme toimia -periaatteet

Dokumentin lopusta löydät  ohjeen, miten ilmoittaa Tapamme toimia -periaatteiden vastaisista toimista tai niiden epäilystä.