Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet määrittelevät yleiset toimintatavat, joiden mukaan kohtelemme toisiamme ja harjoitamme liiketoimintaamme. Periaatteet ovat arjen työväline ja harkinnan apu kaikille Kemijoki Oy:n työntekijöille.

Eettisten periaatteiden noudattaminen on vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan edellytys. On jokaisen oikeus ja velvollisuus sekä ymmärtää periaatteet että toimia niiden mukaan. Yhteinen tavoitteemme on ehkäistä ennalta tilanteet, jotka voisivat johtaa väärinkäytöksiin.

Odotamme myös palvelusopimuskumppaneidemme ja muiden kanssamme työskentelevien noudattavan lakia ja säännöksiä, hyviä liiketoimintatapoja ja Kemijoen eettisiä periaatteita kaikissa Kemijoki Oy:tä koskettavissa toimissaan.

Lue Kemijoki Oy:n eettiset periaatteet

Dokumentin lopusta löydät ohjeen, miten ilmoittaa eettisten periaatteiden vastaisista toimista tai niiden epäilystä.

G-FPR4QN6Z05