Tiedotteet ja uutiset

Vapaaehtoinen työmme vaelluskalojen palauttamiseksi jatkuu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen, kalojen ehdoilla ja vaiheittain edeten. Kalatalousvelvoitteidemme lisäksi olemme jo pitkään toteuttaneet vaelluskalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä Kemi-Ounasjoen ja Lieksanjoen alueella – yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Opiskelijat mukana smolttien rysäpyynnissä Vähäjoella

Toteutamme Ossauskosken yläpuolella Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten pyyntiä smolttirysällä. Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä luoda osittain luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta. Vuodelle 2020 olemme asettaneet tavoitteen todentaa Kemijoen vesistössä syntyneitä lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia.

Lohien telemetriaseurantaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä ensi kesänä

Taivalkosken voimalaitokseen rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla toteutetaan ensi kesänä vaelluskalojen telemetriaseurantahanke, jossa kesän ja alkusyksyn yli seurataan noin 100 lohen liikkeitä. Seurannan tavoitteena on muun muassa saada tietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaalla sekä varmennettua tietoa kalojen hakeutumisesta Taivalkosken voimalaitoksella sijaitsevaan Kalasydämeen.

Vaelluskalatyöryhmällä monta rautaa tulessa vuonna 2020

Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalatyöryhmä, jonka tavoitteena on elvyttää vaelluskalakantoja vesistöalueella, on nyt toiminut neljän vuoden ajan. Ryhmän tehtävänä on toteuttaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa sekä valmistella ja tukea rahoituksen hakemisessa suunnitelman mukaisia hankkeita varten. Työryhmän listalla on tänä vuonna useita hankkeita, joissa myös Kemijoki Oy on aktiivisesti mukana.

Pitkäjänteinen työ vaelluskalojen elvyttämiseksi jatkuu mäti- ja pienpoikasistutuksilla

Aloitamme jälleen maaliskuun loppupuolella osana Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämistä mäti- ja pienpoikasistutukset. Istutamme maalis- ja huhtikuun taitteessa 50 litraa meritaimenen ja 130 litraa merilohen mätiä. Tilavuusmitat vastaavat noin 0,5 miljoonaa ja 1,5 miljoonaa silmäpisteasteen mätijyvää.