Tiedotteet ja uutiset

Ideoiden ja ajatusten vaihtoa Taivalkosken padon ohitusratkaisusta

Olemme käyneet Taivalkosken voimalaitoksella kesän ja syksyn aikana keskusteluja jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Samalla olemme esitelleet eri tahoja edustaville ryhmille Kalasydämen ja Smolttisydämen toimintaa sekä suunnitelmia kalauoman rakentamisesta ja keränneet niistä näkemyksiä ja mielipiteitä.

Vaelluskalojen seuranta Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä sai jatkoa

Isohaaran voimalaitosaltaalla on käynnissä kalojen seurantahanke. Hankkeessa merkitään PIT-merkeillä yhteensä 500–1000 lohta ja taimenta Isohaaran voimalaitoksen alapuolella. PIT-merkeillä arvioidaan Isohaaran voimalaitoksen alapuolella olevan lohi- ja taimenkannan kokoa sekä seurataan kalojen liikkeitä Isohaaran padon yläpuolelle kohti Taivalkosken voimalaitosta.

Olemme mukana Ounasjoen istutusten tuloksellisuutta selvittävässä tutkimushankkeessa

Kemijoki on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Vaelluskalojen palauttamishankkeita rakennetuissa vesistöissä edistävän kalatiestrategian yhtenä keskeisenä päämääränä on poikastuotantoalueiden käyttöönoton mahdollistaminen ja edistäminen tuki-istutusten ja ylisiirtojen avulla.

Sujuva yhteistyö vaelluskalakysymyksissä jatkuu Lieksanjoella

Tiivis ja sujuva yhteistyö Lieksanjoella uhanalaisten järvilohi- ja järvitaimenkantojen elvyttämiseksi jatkuu myös vuonna 2021. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta Pankakosken voimalaitoksen smolttien kiinniottolaitteelle ja alasvaellusratkaisulle. Rakennustyöt käynnistetään heti vuoden 2021 alussa ja tavoitteena on, että rakenteet ovat valmiina kevään smolttien alasvaellusta varten. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Projektille myönnetyn valtiontuen osuus on 40 % kokonaiskustannuksesta Kemijoki Oy:n vastatessa kustannuksista muilta osin.

Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Toimivat vaellusratkaisut rakennetaan tulosten perusteella vaiheittain edeten, ja niin, että työssä huomioidaan jokaisen voimalaitoksen ja joenosan ominaispiirteet. Tällä ajatuksella olemme käyttäneet Kalasydän-järjestelmää Taivalkosken voimalaitoksella kesät 2019 ja 2020 sekä keränneet tietoa järjestelmän tehokkuudesta ja kalojen käyttäytymisestä.