Tiedotteet ja uutiset

Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua.

Testasimme Kemijoen Taivalkoskella Smolttisydäntä vaelluskalojen alasvaellukseen

Kokeilimme kesä-heinäkuussa 2021 Kemijoen Taivalkoskella ensimmäistä kertaa rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää Smolttisydäntä, jonka avulla merelle vaeltavat vaelluskalapoikaset voidaan siirtää voimalaitoksen alapuolelle. Testaus hyödynsi samaa siirtoputkistoa kuin hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka taas siirtää emokaloja padon ohi ylävirtaan. Taivalkosken voimalaitoksella on käytetty Kalasydäntä vuodesta 2019 lähtien.

Ala-Kemijoella tehdään kokonaisvaltaista työtä vaelluskalakannan palauttamiseksi

Tavoitteemme on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi-Ounasjoen vesistössä. Vaelluskalakantojen palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin vaatii huolellisesti toteutetun tutkimus- ja selvitystyön lisäksi laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä sekä pitkäjänteistä työtä.

Ounasjoen kuusivuotisen tutkimushankkeen istutukset on saatu päätökseen vuodelta 2021

Kemijoki sivujokineen on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Osana hankekokonaisuutta, Ounasjoen sivuhaaroilla on kuluvan vuoden aikana tehty poikasistutuksia, joista nyt viimeisimpänä lokakuun aikana toteutettiin lohen mäti-istutuksia koskialueilla. Istutukset ovat osa vuosina 2021–2026 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää merilohen erilaisten istutusmenetelmien, poikasten alkuperän ja kasvatusmenetelmien vaikutusta istutusten tuloksellisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Ideoiden ja ajatusten vaihtoa Taivalkosken padon ohitusratkaisusta

Olemme käyneet Taivalkosken voimalaitoksella kesän ja syksyn aikana keskusteluja jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Samalla olemme esitelleet eri tahoja edustaville ryhmille Kalasydämen ja Smolttisydämen toimintaa sekä suunnitelmia kalauoman rakentamisesta ja keränneet niistä näkemyksiä ja mielipiteitä.