Tiedotteet ja uutiset

Vaelluskalakannan elvytys Kemi- ja Lieksanjoella: padon ohitusratkaisujen kehitystyötä ja poikastuotantoalueiden kunnostusta

Jatkumona pitkäjänteiselle vaelluskalatyölle Kemijoki Oy on sitoutunut vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen. Sitoumus on osa luonnon monimuotoisuusohjelmamme tavoitteita vuosille 2022 - 2030.

Työ vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Lieksanjoella jatkuu

Pankakosken voimalaitoksellemme otettiin viime kesänä käyttöön Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite. Kuluneen kevään aikana olemme kehittäneet kiinniottolaitetta viime vuoden koekäyttöjaksosta saatujen kokemusten sekä käyttäjien palautteen perusteella. Kevään ja kesän aikana voimalaitoksella, sen ympäristössä ja ylempänä Lieksanjoen kutualueilla tehdään kehitys- ja tutkimustyötä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Taivalkosken Kalasydämen kehitystyössä uusia askeleita

Taivalkosken voimalaitoksella on ollut kesäisin käytössä rovaniemeläislähtöisen Kalasydän Oy:n kehittämä hydraulinen Kalasydän-kalatieratkaisu. Vuoden 2021 aikana järjestelmän kehitystyö jatkui ja testasimme muun muassa uudelle satelliittisuuaukolle parhainta sijoituspaikkaa Smolttisydämen avulla. Kalatie on ollut käytössä Taivalkosken voimalaitoksella vuodesta 2019 lähtien ja jatkamme järjestelmän käyttöä sekä sen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoittamista.

Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua.

Testasimme Kemijoen Taivalkoskella Smolttisydäntä vaelluskalojen alasvaellukseen

Kokeilimme kesä-heinäkuussa 2021 Kemijoen Taivalkoskella ensimmäistä kertaa rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää Smolttisydäntä, jonka avulla merelle vaeltavat vaelluskalapoikaset voidaan siirtää voimalaitoksen alapuolelle. Testaus hyödynsi samaa siirtoputkistoa kuin hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka taas siirtää emokaloja padon ohi ylävirtaan. Taivalkosken voimalaitoksella on käytetty Kalasydäntä vuodesta 2019 lähtien.