Tiedotteet ja uutiset

Taivalkosken Kalasydämen kehitystyössä uusia askeleita

Taivalkosken voimalaitoksella on ollut kesäisin käytössä rovaniemeläislähtöisen Kalasydän Oy:n kehittämä hydraulinen Kalasydän-kalatieratkaisu. Vuoden 2021 aikana järjestelmän kehitystyö jatkui ja testasimme muun muassa uudelle satelliittisuuaukolle parhainta sijoituspaikkaa Smolttisydämen avulla. Kalatie on ollut käytössä Taivalkosken voimalaitoksella vuodesta 2019 lähtien ja jatkamme järjestelmän käyttöä sekä sen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoittamista.

Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua.

Testasimme Kemijoen Taivalkoskella Smolttisydäntä vaelluskalojen alasvaellukseen

Kokeilimme kesä-heinäkuussa 2021 Kemijoen Taivalkoskella ensimmäistä kertaa rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää Smolttisydäntä, jonka avulla merelle vaeltavat vaelluskalapoikaset voidaan siirtää voimalaitoksen alapuolelle. Testaus hyödynsi samaa siirtoputkistoa kuin hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka taas siirtää emokaloja padon ohi ylävirtaan. Taivalkosken voimalaitoksella on käytetty Kalasydäntä vuodesta 2019 lähtien.

Ala-Kemijoella tehdään kokonaisvaltaista työtä vaelluskalakannan palauttamiseksi

Tavoitteemme on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi-Ounasjoen vesistössä. Vaelluskalakantojen palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin vaatii huolellisesti toteutetun tutkimus- ja selvitystyön lisäksi laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä sekä pitkäjänteistä työtä.

Ounasjoen kuusivuotisen tutkimushankkeen istutukset on saatu päätökseen vuodelta 2021

Kemijoki sivujokineen on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Osana hankekokonaisuutta, Ounasjoen sivuhaaroilla on kuluvan vuoden aikana tehty poikasistutuksia, joista nyt viimeisimpänä lokakuun aikana toteutettiin lohen mäti-istutuksia koskialueilla. Istutukset ovat osa vuosina 2021–2026 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää merilohen erilaisten istutusmenetelmien, poikasten alkuperän ja kasvatusmenetelmien vaikutusta istutusten tuloksellisuuteen ja kustannustehokkuuteen.