Tiedotteet ja uutiset

Olemme mukana Ounasjoen istutusten tuloksellisuutta selvittävässä tutkimushankkeessa

Kemijoki on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Vaelluskalojen palauttamishankkeita rakennetuissa vesistöissä edistävän kalatiestrategian yhtenä keskeisenä päämääränä on poikastuotantoalueiden käyttöönoton mahdollistaminen ja edistäminen tuki-istutusten ja ylisiirtojen avulla.

Sujuva yhteistyö vaelluskalakysymyksissä jatkuu Lieksanjoella

Tiivis ja sujuva yhteistyö Lieksanjoella uhanalaisten järvilohi- ja järvitaimenkantojen elvyttämiseksi jatkuu myös vuonna 2021. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta Pankakosken voimalaitoksen smolttien kiinniottolaitteelle ja alasvaellusratkaisulle. Rakennustyöt käynnistetään heti vuoden 2021 alussa ja tavoitteena on, että rakenteet ovat valmiina kevään smolttien alasvaellusta varten. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Projektille myönnetyn valtiontuen osuus on 40 % kokonaiskustannuksesta Kemijoki Oy:n vastatessa kustannuksista muilta osin.

Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Toimivat vaellusratkaisut rakennetaan tulosten perusteella vaiheittain edeten, ja niin, että työssä huomioidaan jokaisen voimalaitoksen ja joenosan ominaispiirteet. Tällä ajatuksella olemme käyttäneet Kalasydän-järjestelmää Taivalkosken voimalaitoksella kesät 2019 ja 2020 sekä keränneet tietoa järjestelmän tehokkuudesta ja kalojen käyttäytymisestä.

Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun työt etenivät kesän aikana – alustavat tulokset ovat rohkaisevia

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Kokonaisuuteen kestävän vaelluskalaratkaisun löytämiseksi kuuluivat muun muassa Taivalkosken voimalaitokselle kaavaillun kalauoman suunnittelutöiden edistäminen sekä vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana toista kertaa voimalaitoksella olleen Kalasydän-ohitusratkaisun käyttökokemusten ja tulosten seuranta.

Syksyn sähkökoekalastuksilla selvitetään kevään istutusten onnistumista

Toteutimme elo- ja syyskuun 2020 aikana sähkökoekalastuksia viime kevään mäti- ja poikasistutusalueilla. Sähkökoekalastusten avulla kerätään tietoa kevään istutusten tuloksista eri alueilta. Keväällä istutuksia tehtiin Kemijoen suurimman sivujoen Ounasjoen haaroille. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteisomisteinen Voimalohi Oy vastaa velvoite- ja vapaaehtoisista istutuksista ja toteutti myös sähkökoekalastukset.