TAIVALKOSKEN VAELLUSKALARATKAISU ETENEE

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Vaelluskalatyötämme ohjaa Kemijoki Oy:n tavoite palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen.

Keräsimme tammikuussa 2019 näkemyksiä parhaasta Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle.

Haimme keväällä kalauoman suunnitteluun parasta mahdollista asiantuntemusta ja suunnittelijaksi valikoitui Sweco, jolla on kansainvälistä osaamista vaellusesteiden ohitusratkaisuista. Kalauoman suunnittelun tärkein kriteeri  on kalan käyttäytyminen: vaihtoehtoisista toteutustavoista korkealuokkaisimmaksi valikoituu kalauoma, jota pitkin vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan Taivalkosken padon yli.

Syksyllä tiedämme kalauoman toteutettavuusselvityksen lopputuloksen. Kalauoman suunnittelu, luvitus ja rakentaminen vie useita vuosia, sillä se tarvitsee esimerkiksi vesitalousluvan.

Jotta pääsemme ripeästi liikkeelle, jatkamme Taivalkoskella rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämän järjestelmän koekäyttöä. Olimme jo viime kesänä mukana järjestelmän testauksessa Isohaaran voimalaitoksella.

Keräämme nyt kokemuksia Kalasydämen potentiaalista ja vaelluskalojen siirrosta putkistoa pitkin Taivalkosken padon yli. Kalasydän Oy tekee Taivalkoskella yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Luke tarkastaa putkistoa pitkin siirtyneiden kalojen kunnon ja merkitsee ylisiirtyneitä kaloja

Pelkkä padon ohitusmahdollisuus ei riitä, vaan tarvitaan myös lisääntymiseen sopivia alueita. Olemme mukana suunnittelemassa ja kunnostamassa kutualueita Interreg Pohjoinen -ohjelman tukemassa,  Ruotsin Norrbottenin läänin sekä Lapin ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa.

Elokuussa 2019 käynnistyvän kolmevuotisen yhteishankkeen kokonaisbudjetti on yli 3 miljoonaa euroa. Osallistumme Ala-Kemijoen ja sen sivujokien vaellusesteiden kartoitukseen ja elinympäristökunnostusten suunnitteluun. 

Aloitamme myös Taivalkosken voimalaitosaltaaseen laskevan Runkausjoen elinympäristökunnostukset yhdessä Kalasydän Oy:n kanssa. Runkausjoelle on tehty alustava kunnostussuunnitelma kutusoraikkojen ja pienpoikaskivikkojen rakentamisesta. 

Tuemme vaelluskalakantoja myös mäti- ja pienpoikasistutuksilla, joiden määrää kasvatamme vuosittain määrätietoisesti. Istutimme kevään 2019 aikana yhteensä noin 330 litraa merilohen ja meritaimenen mätiä sekä yli 100 000 pienpoikasta reiluun 40 paikkaan Kemi-Ounasjoen vesistössä ja sen sivujoissa.

Seuraamme ja selvitämme sitä, miten mäti- ja pienpoikasistutuksilla tehokkaimmin tuotetaan kohti merivaellusta lähteviä poikasia. 

TAIVALKOSKEN VAELLUSKALARATKAISUUN LIITTYVÄT UUTISET JA TIEDOTTEET LÖYDÄT KOOTUSTI TÄÄLTÄ


Kalauoma

Vaellusesteen kiertävä kalauoma voidaan rakentaa maastonmuotoja ja korkeussuhteita noudattaen. Kalauoma voidaan maisemoida ympäristöön sopivaksi.

Kalauoma sopii useimmille kalalajeilla. Kalojen vaellus saattaa onnistua molempiin suuntiin.

Kalauomassakin sisäänkäynnin oikea sijoittaminen on tärkeää. Kalauoman toteutus ei ole aina mahdollista ja se edellyttää huomattavasti enemmän pinta-alaa kuin kalaporras tai Kalasydän. Korkeiden vaellusesteiden tapauksessa kalauomasta tulee hyvin pitkä. Jos kalauomaa hyödynnetään lisääntymisalueena, vaatii se veden johtamista uomaan läpi vuoden. Tämä vaatii kokonaisuudessaan merkittävästi enemmän vettä, joka on pois uusiutuvan energian tuotannosta.

Kalasydän

Kalasydän-järjestelmä kuljettaa vaelluskalat putkistoa pitkin vaellusesteiden yli. Kalat siirtyvät vaellusesteen ohitse veden virtausta hyödyntäen. Kalat ovat siirrettäessä veden sisällä, eivätkä loukkaannu.

Rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää uudenlaista kalatieratkaisua on testattu muun muassa Isohaaran voimalaitoksella ja se on osoittautunut toimintavarmaksi. Kalasydämen etu on liikuteltavuus sekä sen sopivuus ainakin lohelle, taimenelle ja nahkiaiselle. Kalasydän on kalaporrasta ja kalauomaa edullisempi toteuttaa, eikä se edellytä samanlaista sähköntuotantoa pienentävää ohijuoksutusta kuin muut vaihtoehdot.

Uutena innovaationa Kalasydämen toiminnasta erilaisissa kohteissa on vielä rajallisesti kokemuksia.

Kalaporras

Kalaporras on vaellusesteen yhteyteen rakennettava kiinteärakenteinen kulkuväylä, jota pitkin kalat pääsevät nousemaan esteen ohi. Kalaporras voidaan toteuttaa esimerkiksi allastyyppisenä kalatienä, jossa kalat uivat altaasta toiseen altaiden välissä olevien aukkojen kautta. 

Kalaporras vaatii vähemmän tilaa kuin kalauoma. Kalaportaaseen juoksutetaan vettä vaelluskalojen nousuaikaan kesällä ja syksyllä. Ohijuoksutettava vesi on pois uusiutuvan vesisähkön tuotannosta.

Kalaportaassa on tärkeää sisäänkäynnin oikea sijoittaminen ja sopivat virtausolosuhteet, jotka ovat haastavia rakentaa kaikille vaelluskalalajeille toimiviksi. Esimerkiksi allastyyppiset kalaportaat ovat yleensä valikoivia lajiston suhteen. Kalaportaan hyödyntäminen kalojen alasvaellusreittinä voi olla haastavaa.

Tavoitteemme on vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen. Vaelluskalakantojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin tarvitaan laaja valikoima toisiaan tukevia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä - sekä pitkäjänteistä työtä.

Lupavelvoitteiden lisäksi Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen.

Vaelluskalakantojen palauttamisessa ja vahvistamisessa on löydettävä tehokkaimmat toimenpiteet, jotka edistävät parhaiten useita tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnästä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Korostamme vapaaehtoisuutta ja yhteistyötä, joiden tuloksellisuudesta meillä on erinomainen esimerkki Lieksanjoelta

Kemijoen vesistössä on yli 20 voimalaitosta, jotka tuottavat runsaan kolmanneksen Suomen uusiutuvasta vesisähköstä. Vesivoiman ansiosta fossiilisten polttoaineiden tarve on pienempi, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Kemijoen Taivalkosken padon ohitus on ajankohtasta nyt, kun muun muassa syksyllä 2018 toteutetut koekalastukset ovat osoittaneet, että nousuhalukkaiden kalojen määrä on kasvanut. Taivalkosken voimalaitos on Isohaaran yläjuoksulla seuraava vesivoimalaitos. Isohaara taas on Perämereen laskevan Kemijoen ensimmäinen voimalaitos, jolla on kaksi kiinteärakenteista kalatietä.

Lisätietoja vaelluskalaratkaisusta Kemijoen Taivalkosken voimalaitokselle saat Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttulalta. Kalasydämestä voit kysyä Kalasydän Oy:n Mika Sohlbergilta lisää.