Sidosryhmätutkimus 2015

Sidosryhmätutkimus 2015 – mielipiteitä meistä ja vesivoimasta

Selvitimme keväällä 2015 sidosryhmiemme mielipiteitä vesivoimasta ja Kemijoki Oy:n toiminnasta. Tutkimuksen perusteella vesivoimaan suhtaudutaan myönteisesti ja yhteistyö kanssamme koetaan toimivaksi. Kehitettävää meillä on vaelluskala-asioissa, aktiivisessa viestinnässä sekä sidosryhmien huomioimisessa. Hyödynnämme tuloksia Kemijoki Oy:n strategiatyössä sekä vastuullisuusohjelmamme kehittämisessä.

Puhelinhaastatteluilla tehtyyn tutkimukseen vastasi 400 sidosryhmiemme edustajaa muun muassa oppilaitoksista, valtion- ja kunnanhallinnosta, sähkö-, energia- ja teollisuusyhtiöistä, yrittäjistä sekä mediasta Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla ja muualla Suomessa. Haastatellut henkilöt ovat pääosin päättävässä asemassa toimivia. Yli kolmannes vastaajista on Lapista. Mukana on tahoja aina paikallisviranomaisista poropaliskuntiin. Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimusyritys Innolink Oy.

Vesivoimaan suhtaudutaan positiivisesti

Vesivoimaan suhtaudutaan myönteisesti sekä Kemijoen varrella että muualla Suomessa. Mielikuvallisesti vesivoima nähdään uusiutuvana, taloudellisena ja ympäristön kannalta hyvänä energiamuotona. Muutamat kriittiset arviot liittyvät joen moninaiskäyttöön ja maisemaan.

Lähes kolme neljästä vastaajasta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti. Tutkimuksen perusteella kaikkein myönteisimmin vesivoimaan suhtautuvat vastaajat, jotka esimerkiksi asuvat tai lomailevat vesistön rannalla. Yli 80 % vastaajista, jotka arvioivat Kemijoen vesistöllä olevan heille käyttöarvoa, suhtautuu vesivoimaan joko erittäin positiivisesti tai positiivisesti. 68 % vastaajista, joille Kemijoen vesistöllä ei ole käyttöarvoa, suhtautuu vesivoimaan positiivisesti.

Neutraalisti vesivoimaan ilmoittaa suhtautuvansa noin neljännes vastaajista. Neutraalisti suhtautuvien osuus on luonnollisesti suurempi ryhmässä, jolle Kemijoen vesistöllä ei ole käyttöarvoa. Kahdeksan vastaajaa ilmoitti suhtautuvansa vesivoimaan negatiivisesti tai erittäin negatiivisesti. Nämä kriittiset arviot liittyvät joen moninaiskäyttöön ja maisemaan. Huomioimme nämä asiat tarkasti kaikessa työssämme.

Yhteistyö on sujunut hyvin kanssamme

Viime vuosina kanssamme yhteistyötä tehneet vastaajat (yli kolmannes kaikista vastaajista) arvioivat yhteistyön onnistumisen keskiarvoksi 4,4, asteikolla 1–5. Tulos on hyvä. Tärkeimmiksi tekijöiksi toiminnassamme vastaajat arvioivat kemijokilaisten asiantuntevuuden, tehtävämme täyttämisen vesivoiman tuottajana sekä ympäristöasioiden huomioimisen.

Kehittämiskohteita löytyy

Tutkimuksessa kerättiin kommentteja ja kehitysehdotuksia myös avoimin kysymyksin. Saimme vastaajilta yhteensä lähes 300 toivetta, ehdotusta ja huomiota. Suurin osa vastauksista liittyi vaelluskalakysymyksiin ja istutuksiin, aktiiviseen viestintään ja sidosryhmien huomioimiseen. Hyödynnämme kommentteja Kemijoki Oy:n strategiatyössä ja vastuullisuusohjelmamme kehittämisessä.

Netti on ykkönen tiedonlähteenä

Tutkimuksessa kartoitettiin myös, mistä sidosryhmiemme edustajat saavat tietoa meistä yhtiönä ja Kemijoesta vesistönä. Internet on selvästi tärkein tietolähde. Sanomalehtien rooli korostuu erityisesti jokivarsilla. Myös Lieke-uutiskirje koetaan tärkeäksi viestintäkanavaksi. Tietoa saadaan myös ystäviltä ja tuttavilta, erityisesti jokivarressa.

Lataa tästä tutkimuksen tuloksia tarkemmin esittelevä esitys, jossa mukana myös esimerkkejä avoimista vastauksista.