Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksella Keminmaassa jatkuu peruskorjausten sarja. Voimalaitoksen viimeisen koneiston eli koneisto 1 remontti alkoi 10.7.2017 ja päättyy 1.12.2017. Kuten koneistojen 2 ja 3 remonteissa, suurimmat uusittavat kohteet ovat juoksupyörä sekä juoksupyörän akseli ja automaatio- sekä sähköjärjestelmät. Myös generaattorin roottorille tehdään iso peruskorjaus.

Työt aloitettiin koneiston purulla, joka valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen alkaa laitteiden kunnostukset. Tämänkin peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy, joka toimittaa uuden juoksupyörän sekä akselin ja huolehtii muiden turpiinin osien kunnostuksesta.

Remontin alkaessa tulovirtaamat olivat niin korkealla, joten 1 koneiston pysäytyksen yhteydessä avasimme tulvaluukut. 

Kesän ja syksyn 2016 aikana voimalaitoksen koneiston 3 turbiini sai uuden juoksupyörän. Juoksupyörän navan voiteluöljy korvattiin vedellä, joten öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Generaattorin roottori kunnostettiin ja staattori huollettiin.

Sateisesta kesän ja syksyn sekä osittain peruskorjauksen vuoksi voimalaitoksella tehtiin ohijuoksutuksia.

Koneiston 3 korjaus oli osa peruskorjausten sarjaa, jolla parannetaan voimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Voimalaitoksen koneisto 2 peruskorjattiin kesällä 2015. Peruskorjaukset jatkuvat Lieksanjoen voimalaitoksilla vuosina 2018–2019.

Peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy eli entinen Tampellan turbiinitehdas, joka toimitti Taivalkoskelle myös uuden turbiinin ja vastasi koneasennuksista. ABB Oy kunnosti generaattorin, Caverion Industria Oy ja Telatek Oy olivat lisäksi mukana peruskorjauksessa.

Aloitamme Taivalkosken koneiston 1 turbiinin peruskorjauksen kesällä 2017.

Lisätietoja hankkeesta:

Jukka Hahka
Projektipäällikkö
Käytettävyys
020 703 4427