Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksella Keminmaassa jatkuu peruskorjausten sarja. Voimalaitoksen viimeisen koneiston eli koneisto 1 remontti alkoi 10.7.2017 ja päättyy 1.12.2017. Kuten koneistojen 2 ja 3 remonteissa, suurimmat uusittavat kohteet ovat juoksupyörä sekä juoksupyörän akseli ja automaatio- sekä sähköjärjestelmät. Myös generaattorin roottorille tehdään iso peruskorjaus.

Työt aloitettiin koneiston purulla, joka valmistui heinäkuussa. Tämän jälkeen aloitettiin laitteiden kunnostukset. Tämänkin peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy, joka toimittaa uuden juoksupyörän ja akselin, sekä huolehtii muiden turpiinin osien kunnostuksesta.

Remontin alkaessa tulovirtaamat olivat niin korkealla, joten 1 koneiston pysäytyksen yhteydessä avasimme tulvaluukut.

Kaikki uudet osat ovat tulleet laitokselle ja tällä hetkellä on meneillään koneiston kokoonpano. Aloitamme koekäytön 13.11., kun kone on kokonaan kasattu. Koekäytön alussa tehdään ensin viikon kestävä kuivakoekäyttö ja sen jälkeen kahden viikon mittainen koekäyttö pyörivällä koneella. Tämän jälkeen kone saadaan tuotannolliseen käyttöön. Toimittaja tekee vielä lopuksi viikon häiriöttömän koekäytön, jossa valvotaan että kaikki toimii.

Taivalkosken koneisto 2:n akselinvaihto tehdään elokuussa 2018 ja se kestää noin 14 viikkoa. Tämän jälkeen kaikki Taivalkosken koneet on remontoitu.

Peruskorjausten sarja aloitettiin Taivalkoskella vuonna 2015

Kesän ja syksyn 2016 aikana voimalaitoksen koneiston 3 turbiini sai uuden juoksupyörän. Juoksupyörän navan voiteluöljy korvattiin vedellä, joten öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Generaattorin roottori kunnostettiin ja staattori huollettiin.

Koneiston 3 korjaus oli osa peruskorjausten sarjaa, jolla parannetaan voimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Voimalaitoksen koneisto 2 peruskorjattiin kesällä 2015. 

Peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy eli entinen Tampellan turbiinitehdas, joka toimitti Taivalkoskelle myös uuden turbiinin ja vastasi koneasennuksista. ABB Oy kunnosti generaattorin, Caverion Industria Oy ja Telatek Oy olivat lisäksi mukana peruskorjauksessa.

Peruskorjaukset jatkuvat Lieksanjoen voimalaitoksilla vuosina 2018–2019.

Lisätietoja hankkeesta:
Jukka Hahka
Projektipäällikkö
Käytettävyys
020 703 4427