Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksella Keminmaassa jatkui peruskorjausten sarja. Kesän ja syksyn 2016 aikana voimalaitoksen koneiston 3 turbiini sai uuden juoksupyörän. Juoksupyörän navan voiteluöljy korvattiin vedellä, joten öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Generaattorin roottori kunnostettiin ja staattori huollettiin.

Sateisesta kesän ja syksyn sekä osittain peruskorjauksen vuoksi voimalaitoksella tehtiin ohijuoksutuksia.

Koneiston 3 korjaus oli osa peruskorjausten sarjaa, jolla parannetaan voimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Voimalaitoksen koneisto 2 peruskorjattiin kesällä 2015. Peruskorjaukset jatkuvat Lieksanjoen voimalaitoksilla vuosina 2018–2019.

Peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy eli entinen Tampellan turbiinitehdas, joka toimitti Taivalkoskelle myös uuden turbiinin ja vastasi koneasennuksista. ABB Oy kunnosti generaattorin, Caverion Industria Oy ja Telatek Oy olivat lisäksi mukana peruskorjauksessa.

Aloitamme Taivalkosken koneiston 1 turbiinin peruskorjauksen kesällä 2017.

Lisätietoja hankkeesta:

Jukka Hahka
Projektipäällikkö
Käytettävyys
020 703 4427