Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksen peruskorjaus

Taivalkosken voimalaitoksemme peruskorjaus on valmistunut. Aloitimme koneisto 1:n remontin heinäkuun puolessa välissä ja työt valmistuivat marraskuun lopussa muutaman päivän etuajassa. Työt aloitettiin koneiston purulla, jonka jälkeen tehtiin laitteiden kunnostukset. 

Kuten koneistojen 2 ja 3 remonteissa, suurimmat uusittavat kohteet olivat juoksupyörä sekä juoksupyörän akseli ja automaatio- sekä sähköjärjestelmät. Myös generaattorin roottorille tehdään iso peruskorjaus. Tämänkin peruskorjauksen päätoteuttaja on Andritz Hydro Oy, joka toimitti uuden juoksupyörän ja akselin, sekä huolehti muiden turpiinin osien kunnostuksesta.

Ennen koneiston tuotantokäyttöönottamista toteuttaja teki viikon häiriöttömän koekäytön, jossa varmistettiin koneiston toiminta.

Taivalkosken koneisto 2:n akselinvaihto aloitettiin elokuussa 2018. Töiden valmistuttua kaikki Taivalkosken koneet on remontoitu.

Peruskorjauksen myötä voimalaitoksen jokaisessa koneistossa on vesinapainen turbiini, mikä vähentää öljyvahingon riskiä. Peruskorjauksen myötä voimalaitoksen hyötysuhteen lisäksi paranivat myös laitoksen ympäristöystävällisyys, turvallisuus ja luotettavuus.

Peruskorjausten sarja aloitettiin Taivalkoskella vuonna 2015

Kesän ja syksyn 2016 aikana voimalaitoksen koneiston 3 turbiini sai uuden juoksupyörän. Juoksupyörän navan voiteluöljy korvattiin vedellä. Generaattorin roottori kunnostettiin ja staattori huollettiin.

Voimalaitoksen peruskorjausten sarja aloitettiin kesällä 2015 koneisto 2:n kunnostustöillä.

Lisätietoja hankkeesta:

Jukka Hahka
Projektipäällikkö
Käytettävyys
020 703 4427

G-FPR4QN6Z05