Kemijoki Oy pyytää tarkennusta apilakirjokääriäistä koskevaan poikkeuslupaan

Kemijoki Oy pyytää tarkennusta apilakirjokääriäistä koskevaan poikkeuslupaan

to 30. heinäkuuta 2015 18.16.00

Apilakirjokääriäiskannan turvaaminen on tärkeä osa Sierilän voimalaitoksen rakentamishankkeen valmistelua. Kemijoki Oy on toteuttanut lajin suojaamiseksi useita toimenpiteitä jo vuosikymmenen ajan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Yhtiö on muun muassa laatinut toimenpidesuunnitelman alueen kehittämiseksi, suunnitellut suojapadon ja pumppaamon esiintymispaikan ympärille ja tehnyt useina vuosina apilakirjokääriäisen siirtoistutuksia. Lisäksi yhtiö on tehnyt selvityksiä perhosen löytämiseksi sekä muualta Lapista että koko Suomesta. Tätä työtä jatketaan myös kuluvana kesänä.

ELY-keskus toteaa kesäkuisessa päätöksessään, että apilakirjokääriäisen suojelutaso säilyy ennallaan tai jopa parantuu, mikäli Kemijoki toteuttaa toimenpiteet. Lisäksi lupaehtojen mukaiset suojatoimenpiteet mahdollistavat uusien lajiesiintymien synnyn.

”Tavoitteemme on apilakirjokääriäisen ja yleisemminkin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Sierilän hankkeen ja esiintymän säilymisen kannalta on myönteinen asia, että päätös saatiin. Katsomme kuitenkin, että lupaehtoja noudattamalla poikkeuslupa on tarpeeton. Suojelutason säilyttäminen ennallaan tai jopa parantaminen on tavoitteemme. Teemme alueella vielä tänä kesänä esimerkiksi niittotöitä. Ilman tätä työtä perhosen elinympäristö metsittyisi nopeasti. Metsittymisen myötä elinympäristö muuttuisi lajin kannalta epäsuotuisaksi ja johtaisi lopulta lajin häviämiseen paikalta”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

 

Lisätietoja

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

 

Taustatietoa

Vaasan hallinto-oikeuden maaliskuussa 2015 antaman päätöksen mukaan Kemijoki Oy:llä on oltava ennen Sierilän voimalaitoksen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain mukainen lupa maankäyttömuutoksille, joilla saattaa olla vaikutusta apilakirjokääriäisen esiintymispaikkaan tai vaihtoehtoisesti päätös siitä, että tällaista lupaa ei tarvita. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kemijoki Oy:lle 30.6. luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä.

Sierilän voimalaitos

Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa. Sierilän energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se rakennettaisiin Oikaraisen kylään noin 20 kilometriä Rovaniemeltä ylävirtaan. Voimalaitoksen rakentamisen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 henkilötyövuotta ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille noin miljoona euroa vuodessa.