Sierilä-Tiedotteet

Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi Sierilän voimalaitoshankkeen

Vaasan hallinto-oikeus on tänään pysyttänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kemijoki Oy:lle vuonna 2011 myöntämän luvan Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Samalla Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt voimalaitoshankkeesta tehdyt valitukset. Kun hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman, Kemijoki Oy voi jatkaa Sierilän voimalaitoksen rakentamispäätöksen valmistelua.

Vaasan hallinto-oikeus tutustuu Sierilän maastoon: lupahakemuksen käsittely jatkuu

Vaasan hallinto-oikeus jatkaa kesken jäänyttä Sierilän voimalaitoksen lupaprosessia tutustumalla Sieriniemen maastoihin Oikaraisen kylällä, noin 20 kilometriä Rovaniemeltä itään. Viikon aikana hallinto-oikeuden tuomarit tutustuvat hankkeen olosuhteisiin ja yksityiskohtiin sekä valituksen tehneisiin kiinteistöihin. Lisäksi he tapaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä valittaneita tahoja ja kuulevat perusteluja valituksille.

Onnistuneita perhosten siirtoistutuksia Kemijoella

Rovaniemen Oikaraisen kylän Sierilästä viisitoista vuotta sitten löydetyn apilakirjokääriäisen kanta on toistaiseksi onnistuttu pelastamaan elinpaikkojen kunnostuksilla ja perhosen siirtoistutuksilla.