Sierilä-Tiedotteet

25.9.2023

Kemijoki Oy perustaa uuden luonnon monimuotoisuusalueen siirtämällä vaarantuneita niittykasveja uuteen elinympäristöön

Kemijoki Oy on käynnistänyt Sieriniemessä Kemijoki Oy:n omistamalla Kivilahden tilalla kasvien siirtotyön. Siirrettäviä kasveja ovat muun muassa aho-, keto- ja pohjannoidanlukko, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi. Kasvit siirretään lähistöllä olevaan uuteen ja nykyistä suotuisampaan elinympäristöön.

10.7.2023

Kemijoki Oy hakee Sierilän hankkeeseen liittyvien erillisprojektien lupien uusimista

Kemijoki Oy on jättänyt uudet lupahakemukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Körkönniemen peltojen viljelymahdollisuuksien sekä apilakirjokääriäisen esiintymän elinolosuhteiden turvaamiseksi.

12.6.2023

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset

21.3.2023

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset

Kemijoki Oy haki maaliskuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen.

22.12.2022

Sierilän hanke: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti Kemijoki Oy:n poikkeusluvan koskien lapinleinikki-kasvia

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12. antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin tekemän valituksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksestä, jonka mukaan Kemijoki Oy saa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä lapinleinikki-kasvin osalta.

22.9.2022

Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksen mukaan noin 100 neliömetrin kokoisesta luukkuasemarakennuksesta ei aiheudu sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joista olisi haittaa kaavoitukselle.

15.3.2022

Aluehallintovirasto myönsi jatkoajan Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy haki maaliskuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänään kolmen vuoden jatkoajan rakentamisen aloittamiselle Kemijoki Oy:n hakemuksen mukaisesti.

11.10.2021

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen luvasta tehdyn valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti 11.3.2021 Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämän luvan, joka koskee Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakentamista. Asiasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 7.10 antamallaan päätöksellä.

11.3.2021

Hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja vahvisti Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämät luvat, jotka koskevat Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen (2158 m2) rakentamista.

4.3.2021

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua ja hakee jatkoaikaa rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä on pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, minkä johdosta yhtiöltä puuttuu edelleen edellytykset käsitellä Sierilän investointipäätöstä. Näin ollen töiden aloittaminen ennen toukokuuta 2021 ei ole mahdollista.

25.11.2020

Sierilän asemakaavaluonnos nähtäville

Rovaniemen elinvoimalautakunta hyväksyi Sierilän asemakaavan laittamisen nähtäville kuulemista varten. Asemakaava laaditaan voimalaitosalueen yksityiskohtaisempaa maankäytön ohjaamista varten. Asemakaavaprosessi on käynnistetty Kemijoki Oy:n aloitteesta.

23.9.2020

Rovaniemen kaupunki myönsi rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle rakennusluvan koskien Sierilän voimalaitoksen koneasemaa ja luukkuaseman rakennusta. Rakennuksia koskevat työt voidaan aloittaa, kun rakennuksia koskeva poikkeamispäätös on lainvoimainen.

8.4.2020

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kemijoki Oy:n valituksen liittyen Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusten rakennuslupaan

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusluvan.

31.10.2019

Rovaniemen kaupunki myönsi poikkeusluvan Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuksille

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemia.

11.6.2019

Kemijoki Oy on jättänyt poikkeuslupahakemuksen Rovaniemen kaupungille koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakentamista

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään maaliskuussa Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemarakennuksia koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella. Kemijoki Oy valitti huhtikuussa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Kemijoki Oy pyytää korkeinta hallinto-oikeutta ratkaisemaan, onko rakennusluvan kumoaminen tehty oikein perustein.

12.4.2019

Kemijoki Oy valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän rakennuslupaan

Kemijoki Oy on jättänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen sekä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän voimalaitoksen rakennuslupaan.

15.3.2019

Hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

15.11.2018

Kemijoella tehdyissä lisätutkimuksissa ei uusia raakkuhavaintoja

Syksyn 2017 aikana noin 30 kilometrin päästä suunnitellun Sierilän voimalaitoksen yläpuolelta löydettiin sukellustutkimuksissa kaksi yksittäistä jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Molemmilla sukelluskerroilla raakku löytyi lähes samasta paikasta. Sukelluskartoituksia tehtiin myös muissa potentiaalisissa Sierilän vaikutusalueen kohteissa. Näistä kohteista raakkuja ei löytynyt.

23.7.2018

Osallistuimme Marjetantori-tapahtumaan – Kerroimme Sierilä-hankkeen etenemisestä ja keskustelimme ajankohtaisista vesivoima-asioista

Oikaraisen kyläyhdistys järjesti perinteisen Marjetantori-tapahtuman lauantaina 21. heinäkuuta. Osallistuimme tapahtumaan omalla puheenvuorolla ja Kemijoki Oy:n kojulla, jossa kyläläiset ja muut vesivoiman ajankohtaisista asioista kiinnostuneet saattoivat kysellä, keskustella ja ideoida yhdessä kanssamme.

14.6.2018

Sierilä-hanke: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi pääosin valituksen, joka koskee apilakirjokääriäisen niityn suojaksi rakennettavaa suojapengertä

Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt Suomen Luonnonsuojeluliiton valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) syyskuussa 2016 antamasta lupapäätöksestä, joka koskee uhanalaisen perhoslajin apilakirjokääriäisen niityn suojaksi rakennettavaa suojapengertä Kemijoki Oy:n Sierilä-hankkeessa.

G-FPR4QN6Z05