Sierilä-Tiedotteet

Rovaniemen kaupunki myönsi poikkeusluvan Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuksille

Kemijoki Oy on jättänyt poikkeuslupahakemuksen Rovaniemen kaupungille koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakentamista

Kemijoki Oy valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän rakennuslupaan

Hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

Kemijoella tehdyissä lisätutkimuksissa ei uusia raakkuhavaintoja

Osallistuimme Marjetantori-tapahtumaan – Kerroimme Sierilä-hankkeen etenemisestä ja keskustelimme ajankohtaisista vesivoima-asioista

Oikaraisen kyläyhdistys järjesti perinteisen Marjetantori-tapahtuman lauantaina 21. heinäkuuta. Osallistuimme tapahtumaan omalla puheenvuorolla ja Kemijoki Oy:n kojulla, jossa kyläläiset ja muut vesivoiman ajankohtaisista asioista kiinnostuneet saattoivat kysellä, keskustella ja ideoida yhdessä kanssamme.

Sierilä-hanke: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi pääosin valituksen, joka koskee apilakirjokääriäisen niityn suojaksi rakennettavaa suojapengertä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Sierilän kone- ja luukkuaseman töiden aloittamisluvan valitusajaksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 29.5.2018 antamalla päätöksellään kieltänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan antaman päätöksen täytäntöönpanon, jonka mukaisesti Kemijoki Oy olisi voinut aloittaa Sierilän voimalaitoksen koneaseman sekä luukkuaseman rakentamisen valitusaikana. Hallinto-oikeus ei ota välipäätöksessään kantaa pääasiaan eli kone- ja luukkuasemien rakentamiseen, vaan kieltää ainoastaan rakentamisen aloittamisen ennen pääasian ratkaisua hallinto-oikeudessa tai kunnes asiassa toisin määrätään.

Maasto- ja vesistökartoituksia Sierilän vaikutusalueella kesällä

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelua eri osapuolten kanssa tekemällä alueella erilaisia selvityksiä kesän aikana.

Sierilä-hankkeen valmistelu jatkuu

Kemijoki Oy ehdottaa järjestöille yhteistä Sierilä-foorumia

Ympäristöjärjestöt, paliskunnat ja vapaa-ajankalastajat ovat lähestyneet Kemijoki Oy:tä kirjelmällä, ilmaisten näkemyksensä suunnittelussa olevaan Sierilän vesivoimalaitokseen liittyen. Kemijoki Oy ehdottaa järjestöille yhteistä tapaamista keskustelun jatkamiseksi. Yhtiö näkee syvällisen ja kattavan tietojen päivittämisen erittäin tarpeelliseksi, sillä kirjelmässä esitetyt näkemykset ja huolet perustuvat valitettavasti osin vaillinaisiin tietoihin. Kemijoki Oy haluaa osoittaa, että vesivoima ja luonnon monimuotoisuus voivat toteutua yhdessä. On myös tärkeää huomata, että Sierilä-hankkeen luvat ovat perusteellisen prosessin tulosta. Lupaedellytyksiä harkitessaan eri viranomaistahot ja oikeusasteet ovat perehtyneet hankkeeseen laajasti ja edellyttäneet kattavia suunnitelmia ja selvityksiä.

Kemijoella tehdyissä jatkotutkimuksissa löytyi yksi raakku

Kemijoen Vanttauskosken voimalaitoksen alapuolelta on Alleco Oy:n sukellustutkimuksissa lokakuussa löydetty useita eläviä simpukoita, joista yksi on rauhoitettu ja uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku. Raakku löytyi samalta alueelta kuin syyskuussa löydetty yksilö.

Vanttauskosken alakanavan lähellä tehdyissä sukellustutkimuksissa löytyi yksi jokihelmisimpukka

Vanttauskosken voimalaitoksen alapuolelta on Alleco Oy:n sukellustutkimuksissa löydetty useita eläviä simpukoita, joista yksi on rauhoitettu ja uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan

Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2015 ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2011 Sierilän voimalaitoshankkeelle myöntämän vesitalousluvan. Myönteinen vesitalouslupapäätös tarkoittaa, että Kemijoki Oy jatkaa voimalaitoshankkeen valmistelua aiemman suunnitelman mukaisesti. Päätös rakentamisesta tehdään myöhemmin, kun suunnitteluun liittyvät yksityiskohdat ovat valmistuneet.

ÅF-Consult Oy Kemijoki Oy:n kumppaniksi Sierilässä

Kemijoki Oy on valinnut ÅF-Consult Oy:n toimimaan suunnittelukonsulttina Sierilän voimalaitoshankkeessa. Yhtiö suunnittelee Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta, jonka tuottamalla energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve (155 GWh). Kemijoki on myös valinnut Ramboll CM Oy:n projektinjohtoon liittyvien palveluiden toteuttajaksi.

Päätös apilakirjokääriäistä koskevasta poikkeusluvasta sai lainvoiman – Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelu jatkuu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden joulukuussa 2016 tekemän päätöksen mukaan Sierilän voimalaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeuslupaa perhoslaji apilakirjokääriäisen suojelemiseksi. Päätös on nyt saanut lainvoiman, sillä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei tullut määräaikaan mennessä valituksia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksensä apilakirjokääriäistä koskevasta poikkeusluvasta tehdyistä valituksista

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt muuttaa yhtä lupaehtoa Kemijoki Oy:n valituksen mukaisesti. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan voimalaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa.

Laaksoarhoa etsimässä

Oulun yliopistossa kasviekologiaa lukenut Konsta Happonen on viettänyt kaksi kesää Sierilän alueen luonnossa. Konstan tehtävänä on ollut kartoittaa Sierilän voimalaitoshankkeeseen liittyvien uhanalaisten kasvien esiintymistä alueella. Työ on painottunut luonnollisesti kesäaikaan, jolloin kasvillisuus ja luonto kukoistavat monipuolisimmillaan.

Kemijoki Oy pyytää tarkennusta apilakirjokääriäistä koskevaan poikkeuslupaan

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kemijoki Oy:lle 30.6. luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa koskee suunnitellun Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella elävää uhanalaista perhoslajia apilakirjokääriäistä. Sierilän hankkeen ja apilakirjokääriäiskannan turvaamisen kannalta on myönteinen asia, että päätös saatiin. Jo toteutettujen sekä suunniteltujen toimenpiteiden johdosta lajin suotuisa suojelutaso säilyy ilman poikkeuslupaakin. Kemijoki Oy on siksi valittanut päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tiedote: Sierilän hankkeelle poikkeamislupa apilakirjokääriäisen osalta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kemijoki Oy:lle 30.6. luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa koskee suunnitellun Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella elävää uhanalaista perhoslajia apilakirjokääriäistä. Kemijoki Oy:n tavoitteena on varmistaa, että alueen elinolosuhteet säilyvät jatkossakin apilakirjokääriäiselle suotuisana.