Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus

Sodankylän kunnassa sijaitseva Porttipahdan vesivoimalaitos peruskorjataan Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti. Voimalaitoksen peruskorjauksen yksityiskohtainen suunnittelu alkoi vuonna 2018. Porttipahdan koneisto pysäytettiin keväällä 2020 ja työt kestävät arvioilta noin viisi kuukautta ja valmistuivat syksyllä.

Koneiston modernisoinnin myötä vuonna 1981 valmistuneen Porttipahdan teho nousee 35 megawatista 45 megawattiin. Kemijoki Oy:n ennakoivan ja tarpeeseen perustuvan huoltotoiminnan tavoitteena on ylläpitää voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä sekä taata tuotantojärjestelmän työ- ja ympäristöturvallisuus. Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus ja modernisointi vastaa osaltaan uusiutuvan sähkön kasvavaan tarpeeseen sekä parantaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätövoiman tuotantoa.

Porttipahdan peruskorjaus sisältää muun muassa turbiinin peruskunnostuksen ja juoksupyörän uusinnan, generaattorin ja päämuuntajan huollon, 10,5 kV:n kytkinlaitoksen sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnan ja vesi- ja voitelujärjestelmien peruskunnostuksen. Peruskorjauksen pääurakoitsija on Andritz Hydro Oy.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on varmistaa mahdollisimman tehokas päätöksenteko teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Peruskorjauksissa digitalisaatiota hyödynnetään esimerkiksi tiedonhallinnassa, etäkunnonvalvonnassa sekä öljyjen laadunvalvonnassa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset aloitetaan Porttipahdan voimalaitokselta, joka on suurin Kitisen seitsemästä voimalaitoksesta keskimäärin 100 gigawattitunnin vuosienergialla. Porttipahdan vesivoimalaitos säännöstelee Porttipahdan varastoallasta, joka laskee Kemijoen sivujokeen Kitiseen.

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina, joissa generaattorit huolletaan ja juoksupyörät peruskorjataan tai uusitaan sekä muutetaan vesinavaksi. Peruskorjauksien järjestys ja ajoitus suunnitellaan kuntoarvioiden perusteella.

 

Kemijoen sivujokeen Kitiseen on rakennettu seitsemän voimalaitosta vuosina 1979–2001.

Lisätietoja hankkeesta:
Jukka Hahka
Projektipäällikkö, Kemijoki Oy
Porttipahdan peruskorjaus
020 703 4427
jukka.hahka@kemijoki.fi

G-FPR4QN6Z05