Ossauskosken patosillan kunnostus

Ossauskosken voimalaitoksen ja sääntelypatojen betonisiltojen kunnostustyöt kesällä 2016

Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen ja säännöstelypatojen betonisiltojen peruskorjaukset alkoivat 9.5.2016 ja työt jatkuivat kesän yli syksyyn. Projekti eteni hyvin aikataulussa. Peruskorjaustyöt valmistuivat marraskuun lopussa. 

Siltojen yli kulkeva yleinen liikenne jouduttiin katkaisemaan 23.5.–31.10.2016 väliseksi ajaksi. Sillan ollessa poikki kiertoreitit kulkivat Taivalkosken ja Petäjäskosken voimalaitosten siltojen kautta.

Peruskunnostustöissä uusimme sääntelypatojen betonisiltojen pintarakenteet, reunapalkit sekä valaistuksen. Olemme piikanneet reunapalkit pois, raudoittaneet ja valaneet ne uudelleen. Samalla valaisin pylväät uusittiin. Teimme sääsuojien alla vesieristystöitä, jotka olivat tärkeimpiä töitä sillan käyttöiäin kannalta. Vesieristystöiden jälkeen teimme sillan päällystystöitä. Silta avattiin liikenteelle lokakuun lopussa.

Siltojen korjaustyön ohessa toteutimme Ossauskosken voimalaitoksen koneasemarakennuksen ikkuna- ja julkisivuremontin. Saimme työn valmiiksi syyskuun alkupuolella. 

Kunnostustyön urakoitsijaksi valittiin Destia Oy. Julkisivu- ja ikkunaremontin urakoitsijaksi valittiin Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy. Toteutimme yhteistyöhankkeen Lapin ELY-keskuksen infra- ja liikenne -vastuualueen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta:

Jari Kivelä, rakennustekninen asiantuntija
020 703 4488

ELY-keskus/ Infra ja liikenne
Kari Ruokanen
0295 037 254

Destia Oy
Vastaava työnjohtaja Pertti Karjalainen
040 621 4781