Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus

Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus

Lieksanjoen varressa sijaitsevalla Lieksankosken voimalaitoksella tehtiin korjaustöitä vuoden 2018 aikana Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti. Julkisivun peruskorjaus aloitettiin toukokuun alkupuolella ja projekti valmistui marraskuun aikana. Jo vuonna 2017 teimme kuntotarkastuksen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n johdolla, jolloin tarkastelimme voimalaitoksen rakennusfysikaalisia ominaisuuksia ja eri korjausvaihtoehtoja.

Arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen ilme kunnostettiin alkuperäiseen asuunsa siten, että voimalaitoksen rakennustaiteelliset arvot säilyivät ja rakennuksen tekninen kunto parani. Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus suunniteltiin yhteistyössä Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Projektin pääsuunnittelija oli ERAT Arkkitehdit.

Kemijoki Oy toteutti, yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjauksen kuin kyseessä olisi ollut suojeltu kohde. Kunnioitimme näin Alvar Aallon perintöä rakennuksessa, joka on edelleen alkuperäisessä vesivoiman tuotantoon suunnitellussa käytössä.

Voimalaitoksen julkisivu ennallistettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi pintakäsittelyn ja värimaailman osalta. Pintarappauksen uurteet vedettiin eli slammattiin ristiin ja sokkeliin palautettiin vanha harmaa betonin väri. Teetimme suunittelun pohjaksi laserkeilauksen ja 3D-tietomallin, joita hyödynnettiin Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kanssa pidetyissä katselmuksissa.

Voit tutustua Lieksankosken korjaustöiden mallinnukseen tarkemmin täällä.

Työt toteutettiin voimalaitoksen ollessa täydellä tuotantokäytöllä. Rakennuksen sijainti virtaavan veden päällä teki pintakäsittelytoimenpiteistä tavanomaista työläämpiä ja asetti erityisvaateita työturvallisuudelle.

Lieksankosken voimalaitos valmistui vuonna 1960. Vuonna 2013 toteutettu peruskorjaus nosti voimalaitoksen energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja käyttöturvallisuutta.

Lisää tietoa alueen voimalaitoksistamme löytyy Lieksanjoen voimalaitoksemme 2018 -esitteestä. Toinen Lieksanjoella sijaitseva Kemijoki Oy:n voimalaitos on Pankakoski, jonka peruskorjaus valmistui huhtikuussa 2018.

    
Kuvissa Alvar Aallon suunittelema Lieksankosken voimalaitos ulko- ja sisäpuolelta. 

Lisätietoja:

Jari Kivelä
Rakennuttajapäällikkö, Kemijoki Oy
Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus
020 703 4488
jari.kivelä@kemijoki.fi

Helena Ylihurula
Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkö, Kemijoki Oy
020 703 4484
helena.ylihurula@kemijoki.fi

G-FPR4QN6Z05