Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus

Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus

Sodankylän kunnassa sijaitseva Kurkiaskan voimalaitos peruskorjataan vuonna 2022 Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti. Peruskorjaustöiden on määrä käynnistyä kesällä 2022. Työ on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa.

Vuonna 1992 valmistuneen Kurkiaskan peruskorjauksessa keskitytään tuotantovarmuuden sekä ympäristöturvallisuuden varmistamiseen. Peruskorjauksessa on tarkoitus uusia voimalaitoksen juoksupyörä uudella, vesinapaisella juoksupyörällä, joka parantaa voimalaitoksen ympäristöturvallisuutta ja turbiinin hyötysuhdetta. Peruskorjaukseen sisältyy lisäksi muun muassa voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä johtopyörän uusiminen, vesiteiden teräs- ja betonirakenteiden korroosiovaurioiden korjaaminen, voimalaitoksen päämuuntajan huolto ja apulaitteiden uusiminen sekä generaattorin puhdistaminen.

Peruskorjauksen myötä voimalaitos digitalisoituu. Korjaustöiden yhteydessä voimalaitokseen liitetään uusia kunnossapitojärjestelmiä ja tiedonkeruujärjestelmiä, joiden avulla laitoksesta saadaan kerättyä entistä enemmän tietoa muun muassa kunnonvalvonnan parantamiseksi.

Peruskorjauksen myötä Kurkiaskan voimalaitoksella voidaan jatkaa luotettavaa ja ilmastoystävällistä sähköntuotantoa vuosikymmeniä eteenpäin. Peruskorjauksessa asennettavat uudet ohjaus- ja automatiikkajärjestelmät sekä uusi turbiinin juoksupyörä parantavat voimalaitoksen säätökykyä tehostaen hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisen kannalta keskeisen tärkeän säätövoiman tuotantoa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset

Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjauksella. Kurkiaska on 83 gigawattitunnin (GWh) keskimääräisellä vuosittaisella energian tuotantomäärällään Kitisen toiseksi suurin voimalaitos. Peruskorjaukset käynnistyivät Porttipahdan voimalaitokselta, jonka peruskorjaus valmistui syksyllä 2020. Porttipahdan jälkeen vuorossa on Kokkosnivan voimalaitos, joka on määrä peruskorjata vuonna 2021.

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina, joissa generaattorit huolletaan ja juoksupyörät peruskorjataan tai uusitaan sekä muutetaan vesinapaisiksi.

Kemijoen sivujokeen Kitiseen on rakennettu seitsemän voimalaitosta vuosina 1979–2001.

Lisätietoja
Heikki Pesonen
Konetekniikan asiantuntija, Kemijoki Oy
Kurkiaskan peruskorjauksen projektipäällikkö
040 705 2982
heikki.pesonen@kemijoki.fi