Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus

Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus

Sodankylän kunnassa sijaitseva Kurkiaskan voimalaitos peruskorjattiin vuonna 2022 Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti. Peruskorjaustyöt käynnistyivät kesällä 2022 ja työ valmistui vuoden 2022 lopussa.

Vuonna 1992 valmistuneen Kurkiaskan peruskorjauksessa keskityttiin tuotantovarmuuden sekä ympäristöturvallisuuden varmistamiseen. Peruskorjauksessa voimalaitoksen juoksupyörä uusittiin uudella vesinapaisella juoksupyörällä, jolla parannetaan voimalaitoksen ympäristöturvallisuutta ja turbiinin hyötysuhdetta. Peruskorjaukseen sisältyi lisäksi muun muassa voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusiminen, johtopyörän kunnostaminen, vesiteiden teräs- ja betonirakenteiden korroosiovaurioiden korjaaminen, voimalaitoksen päämuuntajan huolto ja apulaitteiden uusiminen sekä generaattorin puhdistaminen.

Peruskorjauksessa kehitettiin myös voimalaitoksen digitalisaatiota. Korjaustöiden yhteydessä voimalaitokseen liitettiin uusia kunnossapitojärjestelmiä ja tiedonkeruujärjestelmiä, joiden avulla laitoksesta saadaan kerättyä entistä enemmän tietoa muun muassa kunnonvalvonnan parantamiseksi.

Peruskorjauksen myötä Kurkiaskan voimalaitoksella voidaan jatkaa luotettavaa ja ilmastoystävällistä sähköntuotantoa vuosikymmeniä eteenpäin. Peruskorjauksessa asennetut uudet ohjaus- ja automatiikkajärjestelmät sekä uusittu turbiinin juoksupyörä parantavat voimalaitoksen säätökykyä tehostaen hiilineutraalin energiajärjestelmän kannalta keskeisen tärkeän säätövoiman tuotantoa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset

Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu kuluvan vuosikymmenen aikana Vajukosken ja Kurittukosken voimalaitosten peruskorjauksilla. Kurkiaska on 83 gigawattitunnin (GWh) keskimääräisellä vuosittaisella energian tuotantomäärällään Kitisen toiseksi suurin voimalaitos. Peruskorjausten sarja käynnistyi Porttipahdan voimalaitokselta, jonka peruskorjaus valmistui syksyllä 2020. Porttipahdan jälkeen vuorossa oli Kokkosnivan voimalaitos, jonka peruskorjaus valmistui tammikuussa 2022.

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina, joissa generaattorit huolletaan ja juoksupyörät peruskorjataan tai uusitaan sekä muutetaan vesinapaisiksi.

Kemijoen sivujokeen Kitiseen on rakennettu seitsemän voimalaitosta vuosina 1979–2001.


Lisätietoja:

Heikki Pesonen
Konetekniikan asiantuntija, Kemijoki Oy
Kurkiaskan peruskorjauksen projektipäällikkö
Sähköposti heikki.pesonen@kemijoki.fi
Puhelin 040 705 2982

G-FPR4QN6Z05