Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaus

Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaus

Pelkosenniemen kunnassa sijaitsevan Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaustyöt käynnistyivät kesällä 2021. Työt Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisessa hankkeessa valmistuivat tammikuussa 2022. 

Vuonna 1990 valmistuneen Kokkosnivan peruskorjauksessa keskityttiin tuotantovarmuuden sekä ympäristöturvallisuuden varmistamiseen. Peruskorjauksessa uusittiin voimalaitoksen juoksupyörä uudella, vesinapaisella juoksupyörällä, joka parantaa voimalaitoksen ympäristöturvallisuutta ja turbiinin hyötysuhdetta. Peruskorjaukseen sisältyi lisäksi muun muassa laitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusiminen, johtopyörän kunnostaminen, vesiteiden teräs- ja betonirakenteiden korroosiovaurioiden korjaaminen, voimalaitoksen päämuuntajan huolto- ja apulaitteiden uusiminen sekä generaattorin puhdistaminen.

Voimalaitoksen koneiston uusimisesta vastasi Andritz Hydro Oy. Päämuuntajan huollosta vastasi ABB Power Grids Finland Oy, ja sähkö- ja automaatiojärjestelmän uusimisesta ABB Oy.

Peruskorjauksessa edistettiin myös voimalaitoksen digitalisaatiota. Korjaustöiden yhteydessä voimalaitokseen liitettiin uusia kunnossapitojärjestelmiä ja tiedonkeruujärjestelmiä, joiden avulla laitoksesta saadaan kerättyä entistä enemmän tietoa muun muassa kunnonvalvonnan parantamiseksi. Peruskorjauksen suunnittelussa hyödynnettiin lisäksi Kokkosnivan voimalaitoksen sisä- ja ulkotiloista sekä koneistosta tuotettua tarkkaa tietomallinnusta.

Peruskorjauksen myötä Kokkosnivan voimalaitos jatkaa luotettavaa ja ilmastoystävällistä sähköntuotantoa vuosikymmeniä eteenpäin. Peruskorjauksessa asennetut uudet ohjaus- ja automatiikkajärjestelmät sekä uusi turbiinin juoksupyörä parantavat voimalaitoksen säätökykyä tehostaen hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisen kannalta keskeisen tärkeän säätövoiman tuotantoa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset

Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkui Kokkosnivan voimalaitoksella, jonka peruskorjaus valmistui tammikuussa 2022. Kokkosniva on 70 gigawattitunnin (GWh) keskimääräisellä vuosittaisella energian tuotantomäärällään Kitisen kolmanneksi suurin voimalaitos. Peruskorjausten sarja käynnistyi Porttipahdan voimalaitokselta, jonka peruskorjaus valmistui syksyllä 2020. Seuraavaksi peruskorjausvuorossa on Kurkiaskan voimalaitos, joka on määrä peruskorjata vuonna 2022. 

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina, joissa generaattorit huolletaan ja juoksupyörät peruskorjataan tai uusitaan sekä muutetaan vesinapaisiksi.

Kemijoen sivujokeen Kitiseen on rakennettu seitsemän voimalaitosta vuosina 1979–2001.

Lisätietoja:
Heikki Pesonen
Konetekniikan asiantuntija, Kemijoki Oy
Kokkosnivan peruskorjauksen projektipäällikkö
040 705 2982
heikki.pesonen@kemijoki.fi

G-FPR4QN6Z05