Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaus

Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaus

Pelkosenniemen kunnassa sijaitseva Kokkosnivan voimalaitos peruskorjataan vuonna 2021 Kemijoki Oy:n investointiohjelman mukaisesti. Peruskorjaustyöt alkavat kesällä 2021, ja töiden on määrä valmistua syksyn aikana.

Vuonna 1990 valmistuneen Kokkosnivan peruskorjauksessa keskitytään tuotantovarmuuden sekä ympäristöturvallisuuden varmistamiseen. Peruskorjauksessa uusitaan voimalaitoksen juoksupyörä uudella, vesinapaisella juoksupyörällä, joka parantaa voimalaitoksen ympäristöturvallisuutta ja turbiinin hyötysuhdetta. Peruskorjaukseen sisältyy lisäksi muun muassa voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien sekä johtopyörän uusiminen, vesiteiden teräs- ja betonirakenteiden korroosiovaurioiden korjaaminen, voimalaitoksen päämuuntajan huolto ja apulaitteiden uusiminen sekä generaattorin puhdistaminen.

Voimalaitoksen koneiston uusimisesta vastaa Andritz Hydro Oy. Päämuuntajan huollosta vastaa ABB Power Grids Finland Oy, ja sähkö- ja automaatiojärjestelmän uusimisesta vastaa ABB Oy.

Peruskorjauksen myötä voimalaitos digitalisoituu. Korjaustöiden yhteydessä voimalaitokseen liitetään uusia kunnossapitojärjestelmiä ja tiedonkeruujärjestelmiä, joiden avulla laitoksesta saadaan kerättyä entistä enemmän tietoa muun muassa kunnonvalvonnan parantamiseksi. Peruskorjauksen suunnittelussa on lisäksi hyödynnetty Kokkosnivan voimalaitoksen sisä- ja ulkotiloista sekä koneistosta tuotettua tarkkaa tietomallinnusta.

Peruskorjauksen myötä Kokkosnivan voimalaitoksella voidaan jatkaa luotettavaa ja ilmastoystävällistä sähköntuotantoa vuosikymmeniä eteenpäin. Peruskorjauksessa asennettavat uudet ohjaus- ja automatiikkajärjestelmät sekä uusi turbiinin juoksupyörä parantavat voimalaitoksen säätökykyä tehostaen hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisen kannalta keskeisen tärkeän säätövoiman tuotantoa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset

Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjauksella, joka on Kitisen alin voimalaitos. Kokkosniva on 70 gigawattitunnin (GWh) keskimääräisellä vuosittaisella energian tuotantomäärällään Kitisen kolmanneksi suurin voimalaitos. Peruskorjaukset käynnistyivät Porttipahdan voimalaitokselta, jonka peruskorjaus valmistui syksyllä 2020. Kokkosnivan jälkeen vuorossa on Kurkiaskan voimalaitos, joka on määrä peruskorjata vuonna 2022.

Kitisellä peruskorjaukset toteutetaan voimalaitosten peruskorjauksina ja -huoltoina, joissa generaattorit huolletaan ja juoksupyörät peruskorjataan tai uusitaan sekä muutetaan vesinapaisiksi.

Kemijoen sivujokeen Kitiseen on rakennettu seitsemän voimalaitosta vuosina 1979–2001.

Lisätietoja
Heikki Pesonen
Konetekniikan asiantuntija, Kemijoki Oy
Kokkosnivan peruskorjauksen projektipäällikkö
040 705 2982
heikki.pesonen@kemijoki.fi