Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus

Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus

Kymijoen varrella Kouvolan Anjalankoskella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patojen peruskorjaus käynnistyi toukokuussa 2021, ja työ valmistui etuajassa vuoden 2022 joulukuussa. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa voimalaitoksen patoturvallisuus sekä vuoden 2022 syksyllä 100 vuotta täyttäneen padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Vuonna 1922 valmistuneen voimalaitoksen peruskorjaustyöt kohdistuivat patorakenteisiin. Kunnostimme esimerkiksi patorakenteiden kiviverhouksia, korjasimme betonipatorakenteita ja paransimme pato- ja kalliorakenteiden vesitiiveyttä.

Kilpailutimme peruskorjauksen projektinjohtourakan vuonna 2020. Pääurakoitsijaksi valikoitui Louhintahiekka Oy. Rakennuttajakonsulttina toimi Welado Oy ja kivisaumausurakoitsijana UWR Oy. Peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi ERAT arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelusta AFRY Oy.

Peruskorjaus toteutettiin alueen ja rakenteiden arvoja kunnioittaen

Aloitimme Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjaustöiden suunnittelun jo vuonna 2020, jolloin keskityimme patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Hankesuunnitelma sisälsi muun muassa rakennetutkimukset, koeinjektoinnit, rakenteiden sukellustarkastukset, luonnonkivisaumauksien uusimisen mallityöt sekä patorakenteiden peruskorjaussuunnittelun.

Inkeroisten vesivoimalaitoksen alue on Museoviraston määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Toteutimme peruskorjauksen voimalaitosympäristön statusta, arvoja ja erityispiirteitä kunnioittaen. Esittelimme hankesuunnitelman Museovirastolle syksyllä 2020, ja olemme käyneet korjaustöiden suunnittelun aikana Museoviraston kanssa aktiivista vuoropuhelua rakennusperintöarvon huomioimisesta.

Vuonna 2019 toteutimme Inkeroisten voimalaitoksella valssiluukun peruskorjauksen. Lisätietoa patoluukun ja ympäröivien rakenteiden peruskorjauksesta löytyy täältä.

Kuva: Inkeroisen voimalaitos yläkanavalta päin kuvattuna

Lisätietoja:

Marko Talvensaari
Johtaja, padot ja rakentaminen, Kemijoki Oy
Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjauksen projektipäällikkö
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486

G-FPR4QN6Z05