Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus

Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus

Kymijoen varrella Kouvolan Anjalankoskella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patojen peruskorjaus alkaa toukokuussa 2021, ja töiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Hankkeen tavoitteena on varmistaa voimalaitoksen patoturvallisuus sekä pian 100 vuotta täyttävän padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Vuonna 1922 valmistuneen voimalaitoksen peruskorjaustyöt kohdistuvat patorakenteisiin. Kunnostamme esimerkiksi patorakenteiden kiviverhouksia, korjaamme betonipatorakenteita ja parannamme pato- ja kalliorakenteiden vesitiiveyttä.

Kilpailutimme peruskorjauksen projektinjohtourakan vuonna 2020. Pääurakoitsijaksi valikoitui Louhintahiekka Oy. Rakennuttajakonsulttina toimii Welado Oy ja kivisaumausurakoitsijana UWR Oy. Peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa ERAT arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelusta AFRY Oy.

Peruskorjaus ei vaikuta vielä vuonna 2021 liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Kunnostustyöt saattavat projektin myöhemmissä vaiheissa rajoittaa voimalaitosalueella liikkumista ja kevyen liikenteen väylien käyttöä.

Peruskorjaus toteutetaan alueen ja rakenteiden arvoja kunnioittaen

Aloitimme Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjaustöiden suunnittelun jo vuonna 2020, jolloin keskityimme patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Hankesuunnitelma sisältää muun muassa rakennetutkimukset, koeinjektoinnit, rakenteiden sukellustarkastukset, luonnonkivisaumauksien uusimisen mallityöt sekä patorakenteiden peruskorjaussuunnittelun.

Inkeroisten vesivoimalaitoksen alue on Museoviraston määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Toteutamme peruskorjauksen voimalaitosympäristön statusta, arvoja ja erityispiirteitä kunnioittaen. Esittelimme hankesuunnitelman Museovirastolle syksyllä 2020, ja olemme käyneet korjaustöiden suunnittelun aikana Museoviraston kanssa aktiivista vuoropuhelua.

Vuonna 2019 toteutimme Inkeroisten voimalaitoksella valssiluukun peruskorjauksen. Lisätietoa patoluukun ja ympäröivien rakenteiden peruskorjauksesta löytyy täältä.

Kuva: Inkeroisen voimalaitos yläkanavalta päin kuvattuna

Lisätietoja

Marko Talvensaari
Patoturvallisuuspäällikkö, Kemijoki Oy
Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjauksen projektipäällikkö
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486