Toimintamme tavoitteet

Haluamme olla vuonna 2025 Suomen arvostetuin ja vastuullisin vesivoiman tuottaja.

Vesisähköä vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Olemme valinneet kolme strategista tavoitetta, joihin keskitymme:

  • Olemme kustannustehokkain. Huolehdimme pitkän aikavälin kokonaistehokkuudestamme. Huomioimme toiminnan suorat ja epäsuorat kustannukset sekä kehitämme toimintaamme ja osaamistamme vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti. Hyvät toimintaedellytykset joella ovat kustannustehokkaan vesivoimatuotannon edellytys.
  • Olemme innovatiivisin. Etsimme aktiivisesti keinoja toimintamme tehostamiseksi – ylläpidämme ja kehitämme laitoksiamme ja toimintatapaamme. Parannamme joen käytön tehokkuutta vastuullisesti muun muassa ympäristötöiden ja uomanparannushankkeiden avulla. Kannustamme henkilöstöämme ja kumppaneitamme uusien, ennakkoluulottomien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.
  • Turvaamme sähköjärjestelmän toimivuutta. Laitostemme käytettävyys on korkea. Teemme läheistä yhteistyötä Kemijoki Oy:n osakkaiden ja kansallisesti merkittävien sähkön toimitusvarmuudesta vastaavien toimijoiden kanssa.