Vesivoima
syntyy
lukemattomista
yksityiskohdista.

Me osaamme
jokaisen
niistä.

Kemijoki Oy valitsi uusia kumppaneita

Kemijoki Oy:n lakiasiainkumppaniksi valittiin Fondia Oy.
Yhtiön IT-infrastruktuuria hallinnoi jatkossa Enfo Oyj.

Kemijoki Oy jatkaa siirtymistään uuteen toimintamalliin, jossa yhtiö hankkii merkittävän osan toiminnoista palveluina ulkoisilta sopimuskumppaneilta.

Kemijoki Oy:n tarvitsemista lakiasiainpalveluista valtaosan tuottaa jatkossa Fondia Oy, joka myös avaa sopimuksen myötä toimipisteen Rovaniemelle. Kemijoki Oy vastaa jatkossa edelleen itse mm. keskeisistä lupa-asioista sekä ympäristö- ja lupastrategian määrittelystä.

Muutoksen seurauksena kolme Kemijoki Oy:n työntekijää siirtyy Fondian palvelukseen kolmikantasopimuksilla.

”On hienoa toivottaa jälleen tervetulleeksi uusi kasvuyritys Lappiin. Fondian valinta lakiasioiden kumppaniksi vastaa Kemijoki Oy:n erityishaasteisiin, sillä turvaamme näin erityisesti vesioikeudellisen osaamisen säilymisen yhtiön käytössä ”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. Lakiasioiden osalta uuteen toimintamalliin on tarkoitus siirtyä 1.5.2014.

Kemijoki Oy on lisäksi tehnyt IT-palvelutalo Enfo Oyj:n kanssa sopimuksen IT-infrastruktuurin hallinnoinnista. Enfo vastaa jatkossa Kemijoki Oy:n IT-infrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, kuten palvelinten ja työasemien hallinnasta sekä lähituesta. Kemijoki vastaa itse edelleen paikallisverkkojen hallinnasta. Uuteen toimintamalliin on tarkoitus siirtyä 1.6.2014.

Sopimuksen myötä yksi Kemijoki Oy:n nykyisistä ICT-työntekijöistä työllistyy kolmikantasopimuksella Enfon kautta ja yksi jatkaa yhtiön palveluksessa. Muutos johtaa yhden työntekijän irtisanomiseen.

”Uuden toimintamallin myötä yhtiön tietohallintoa voidaan kehittää joustavasti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa. Enfo kykenee parhaiten turvaamaan asiantuntijuuden ja palveluiden jatkumisen”, Timonen sanoo.

Kemijoki Oy:n siirtyminen uuteen toimintamalliin etenee suunnitelmien mukaisesti. Aiemmin toteutettujen kunnossapidon, taloushallinnon sekä ympäristö- ja velvoitetöiden liiketoimintasiirtojen integraatio on sujunut hyvin Caverion Industrian, Administerin ja KAT Oy:n kanssa.

Kemijoki selvittää lisäksi valvomotoiminnan omistajaulkoistusta Fortumille.

”Selvitämme mahdollisuutta siirtyä nykyaikaiseen vesivoimatuotannon ohjausmalliin, joka saattaisi tuoda hyötyjä tasaisesti ja läpinäkyvästi kaikille osakkaille. Varmistaisimme samalla vastuullisen ja tehokkaan valvomotoiminnan pitkälle tulevaisuuteen”, Timonen sanoo. ”Mikäli uuteen toimintamalliin valvomon osalta päädyttäisiin, pystyttäisiin henkilöstövaikutukset hoitamaan uudelleensijoittumisilla ja eläkejärjestelyillä.”Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
050 386 0448
tuomas.timonen@kemijoki.fi


Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

Kemijoki Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Kemijoki Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.11.2013. Yhteistoimintaneuvottelujen myötä arvio henkilöstön mahdollisesta vähentämistarpeesta on tarkentunut ja laskenut 27−35 henkilöön. Yhtiö jatkaa mahdolliseen uuteen toimintamalliin liittyvää selvitystyötä ja neuvotteluja palvelutoimittajien kanssa.

Kemijoki Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.11.2013. Kemijoki Oy ilmoitti 3.9.2013 yhtiön päätöksestä aloittaa selvitystyö toimintamallista, jonka toteutuessa Kemijoki ostaisi merkittävän määrän nykyisistä toiminnoistaan palvelutoimittajilta. Koska mahdollinen toimintamallin muutos vaikuttaisi yhtiön arvion mukaan myös henkilöstömäärään, päätti yhtiön hallitus myös koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintaneuvotteluprosessin aloittamisesta.

Yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa Kemijoki Oy:n alustava arvio oli, että noin 90–120 Kemijoki Oy:n palveluksessa olevaa henkilöä siirtyisi mahdollisten sopimuskumppaneiden palvelukseen, mikäli uuteen toimintamalliin siirtymisestä päätettäisiin. Alustava arvio oli, että toimintamalliin siirtyminen aiheuttaisi noin 40−60 henkilön vähentämistarpeen. Yhteistoimintaneuvottelujen myötä arvio henkilöstön vähentämistarpeesta on tarkentunut ja laskenut 27−35 henkilöön, joista ylempiä toimihenkilöitä on 8-10, toimihenkilöitä 18−22 ja työntekijöitä 1−3.

Yhtiö jatkaa mahdolliseen uuteen toimintamalliin liittyvää selvitystyötä ja neuvotteluja palvelutoimittajien kanssa. Ensi vaiheessa selvitetään omaisuudenhallinnan ja taloushallinnon liiketoiminnallisia kokonaisuuksia. Lisäksi selvitetään velvoitteiden toteuttamiseen liittyvän liiketoimintakokonaisuuden siirtämistä tytäryhtiöön. Tällä hetkellä nämä työllistävät Kemijoki Oy:ssä noin 128 henkilöä. Arvio on, että Kemijoki Oy:n hallitus päättäisi mahdollisesta uuteen toimintamalliin siirtymisestä marraskuun 2013 loppuun mennessä

”Selvitystyön taustalla ovat Kemijoki Oy:n vähenevät investointitarpeet. Yhtiöllä on tarve sopeuttaa toimintaansa ja kustannustasoaan vastaamaan toimintaa tulevaisuudessa. Tavoitteenamme yhteistoimintaneuvotteluissa on ollut, että mikäli päätös uuteen toimintamalliin siirtymisestä tehdään, toimintamallin muutos toteutettaisiin mahdollisimman pitkälti liikkeenluovutuksilla palvelutoimittajille. Tällöin merkittävä osa henkilöstöstä siirtyisi palvelutoimittajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tavoitteemme on, että mahdollisten irtisanomisten määrä olisi vähäinen”, kertoo Tuomas Timonen, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja.

Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet, kuten henkilöstön mahdollinen siirtyminen sopimuskumppaneiden palvelukseen sekä mahdolliset irtisanomiset ja siirtymiset tehtävistä toisiin, tehdään Kemijoki Oy:n arvion mukaan noin kahden vuoden kuluessa. Yhtiö arvioi, että merkittävä osa liiketoimintasiirroista toteutuisi 1.3.2014, osa mahdollisesti jo 1.1.2014 ja osa vuonna 2015.

Kemijoki Oy pyrkii kaikin tavoin tukemaan ja edistämään mahdollisen irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden työllistymistä. Heille pyritään löytämään työllistymisratkaisuja esimerkiksi palvelutoimittajan, työntekijän ja Kemijoki Oy:n välisissä erillisissä neuvotteluissa silloinkin, kun sovellettava lainsäädäntö ei edellyttäisi siirtymistä. Lisäksi yhtiö tukisi työllistymistä edistäviä toimia, kuten uudelleenkouluttautumista, sekä tarjoaisi valmennusta muutoksenhallintaan ja työnhakuprosessiin. Kemijoki Oy on yhteistoimintaneuvotteluissa esittänyt alueelliset olosuhteet huomioiden toimialan keskivertotasoa paremman työllistymistä edistävän tukipaketin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen, puh. 050 386 0448

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2012 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 5 037 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.