Vesivoima
syntyy
lukemattomista
yksityiskohdista.

Me osaamme
jokaisen
niistä.

Kemijoki Oy myy Kemijoki Aquatic Technology Oy:n osakekannan Mitta Oy:lle

Tiedote 30.6.2014

Kemijoki Oy ja Mitta Oy ovat viimeistelleet yrityskaupan, jossa Kemijoki Oy myy tytäryhtiönsä Kemijoki Aquatic Technology Oy:n (KAT Oy) osakekannan Mitta Oy:lle. Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu oululainen mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut yritys. Mitta Oy työllistää yhteensä 80 ammattilaista usealla eri paikkakunnalla, ja yhtiön asiakkaisiin kuuluu useita suomalaisia teollisuusyrityksiä ja julkishallinnon toimijoita.

”Tavoitteenamme on laajentaa Mitta Oy:n asiakaskuntaa ja tarjontaa sekä jatkaa KAT Oy:n perusliiketoiminnan kehittämistä", kertoo Mitta Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Jari Lappi.

”KAT Oy on kumppanimme velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustöissä. Uusi omistusjärjestely mahdollistaa KAT Oy:n kehittymisen ja täyttää Kemijoki Oy:n tavoitteet strategisesta ja vastuullisesta kumppanuudesta. Arvostamme erityisesti Mitta Oy:n laaja-alaista osaamista ja innovatiivista yrittäjähenkisyyttä”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

KAT Oy jatkaa itsenäisenä palveluntarjoajana Mitta Oy:n tytäryhtiönä. Mitta Oy:n suunnitelmissa ei ole merkittävästi muuttaa KAT Oy:n liiketoimintaa, vaan lähinnä kehittää perusliiketoimintaa.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
050 386 0448
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Jari Lappi
Toimitusjohtaja
Mitta Oy
043 211 1600
jari.lappi@mitta.fi

Ilkka Kylmänen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Aquatic Technology Oy (KAT Oy)
040 502 8245
ílkka.kylmanen@kat.fi

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

Mitta Oy
Mitta Oy on vuonna 1989 perustettu oululainen mittauksiin, kartoituksiin ja laserkeilauksiin erikoistunut yritys. Mitta Oy työllistää yhteensä 80 ammattilaista usealla eri paikkakunnalla, ja yhtiön asiakkaisiin kuuluu useita suomalaisia teollisuusyrityksiä ja julkishallinnon toimijoita. Mitta Oy on tuhansien vaativien hankkeidensa kautta vahvistanut asemaansa laadukkaana sekä asiansa osaavana mittausyrityksenä.

Kemijoki Aquatic Technology Oy (KAT Oy)
Kemijoki Aquatic Technology Oy perustettiin vuonna 1999 myymään Kemijoki Oy:n tutkimus- ja kehitystoiminnassa syntyneitä tuotteita. Toiminta on sittemmin vuosisadan vaihteen jälkeen laajentunut, mutta edelleen oma tuotekehitystoiminta on yhtiön innovatiivisen liiketoiminnan ydintä. KAT Oy tarjoaa 26 ammattilaisen voimin apua vesistöjen, maaperän sekä vesirakennus- ja vesivoima-alan tutkimusongelmiin sekä suunnittelutehtäviin.

Sähköyhtiöiden suurhäiriöharjoitus katkaisee sähköt Rovaniemellä 23.9.2014

Tiedote 26.6.2014

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät yhteistyössä VALVE 2014 -häiriöharjoituksen (Valot verkkoon 2014), jossa testataan kansallista sähkönpalautusta koko Suomea koskevassa sähkökatkossa. Harjoituksen toteuttaminen edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä - sähköt katkeavat Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä (Muurolan alueella lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen). Sähkökatkojen arvioidut kestot ovat 15 - 45 minuuttia, jonka jälkeen sähköt palautetaan alueelle hallitusti vaiheittain. Harjoitus on tärkeä sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Harjoitus järjestetään sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi häiriötilanteiden varalta. Harjoituksen tavoitteena on varmistaa, että koko Suomea koskevassa sähkökatkossa sähköjen palautus onnistuu Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Harjoitus edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä. Harjoitus testaa kokonaisuuden hallintaa ja yhteistoimintaa osapuolten välillä, mutta myös valmiuksia toimia kriisitilanteissa. Harjoitukseen osallistuvat Huoltovarmuuskeskus, voimatalouspooli, Fingrid Oyj, Fortum Power & Heat Oy, Kemijoki Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tenergia Oy.

Rovaniemen kaupungille ja alueen viranomaisille harjoitus antaa tärkeätä tietoa siitä, millaiset valmiudet alueen toimijoilla on varautua suurhäiriöön sähkönjakelussa. Todellisessa häiriötilanteessa varautumisen on oltava ajan tasalla ja parhaimpaan mahdolliseen varautumistasoon pyritään harjoittelun avulla.

Harjoitus vaikuttaa rovaniemeläisten perusarkeen

Harjoitus alkaa kuvitteellisella laajalla kantaverkon häiriöllä, joka johtaa sähköjen katkeamiseen Rovaniemen alueella. Sähköjen katkeamisen jälkeen alan toimijat toimivat häiriöohjeiden mukaisesti ja palauttavat sähköt käyttöön. Harjoituksessa testataan häiriöohjeistusta käytännössä, toimijoiden välistä johtamisjärjestelyä ja yhteistyötä sekä eri toimijoiden yhteydenpitovälineiden käyttöä ja niiden toimivuutta. Lisäksi harjoitellaan sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekemistä ja voimalaitoksien toimivuutta verkon kokoamisessa. Sähköt palautetaan alueelle vaiheittain.

Harjoituksessa Rovaniemen keskustan aluetta käsittävä sähkökatko alkaa vaiheittain Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä, jolloin Muurolan alueella esiintyy lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 alkaen ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen. Sähkökatkon kokonaiskesto on noin 15 - 45 minuuttia.

Katkon ulkopuolelle on rajattu muun muassa seuraavat tärkeät kohteet:

 • Lapin keskussairaala
 • Rovaniemen Sairaalakadun terveyskeskus
 • Tervolan terveyskeskus
 • Suosiolan voimalaitos
Sähkökatkon aikana kaikki järjestelmät, joissa tarvitaan sähköä pysähtyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavien toimintojen keskeytymistä tai häiriintymistä:
 • kauppojen kassajärjestelmät
 • huoltoasemien polttoaineenjakelu
 • veden jakelu
 • matkapuhelin- ja internetyhteydet
 • hissit (suositellaan, ettei hissejä käytettäisi klo 21 - 23 välisenä aikana)
 • pankkiautomaatit
 • liikennevalot, katuvalot
 • ilmastointi

Häiriöitä esiintyy myös muun muassa seuraavissa kohteissa:
 • sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin palvelut
 • terveyskeskukset, lääkärikeskukset
 • teatterit, elokuvateatterit
 • liikuntapaikat
 • pysäköintihallit
 • ravintolat

Tarkoituksena on, että asukkaat eivät ota yhteyttä hätäkeskukseen tai muihin viranomaisiin harjoituksen aikana sähköjen katkeamisen vuoksi, ellei siihen ole todellista tarvetta. Sähköyhtiöt tiedottavat harjoituksesta ennakkoon verkkosivuillaan. On tärkeätä, että sähkökuormitus pysyy normaalilla tasolla harjoituksen alkaessa ja Rovaniemen alueen asukkaiden toivotaan käyttävän sähköä normaalisti aina sähkökatkoon asti, jotta tilanne on mahdollisimman todenmukainen.

Harjoitukseen osallistuva sähköyhtiöiden henkilökunta palauttaa sähköjä suunnitelman mukaisesti alueittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osaan kaupunkia saadaan palautettua sähköt nopeammin kuin toiseen osaan. On myös mahdollista, että jo kertaalleen palautetut sähköt katkeavat uudelleen hetkeksi.

Valve 2014 -harjoituksesta tiedotetaan lisää syyskuussa 2014.

Reima Päivinen
Voimatalouspooli
puheenjohtaja
puh. 030 395 5160

Arto Pahkin
Voimatalouspooli
sihteeri
puh. 030 395 4315

Lisätietoja:

Petri Nieminen, Huoltovarmuuskeskus, puh. 02950 51060
Erja Saraste, Huoltovarmuuskeskus, viestintäpäällikkö, puh. 02950 51038
Reima Päivinen, Fingrid Oyj, johtaja, käyttötoiminta puh. 030 395 5160
Arto Pahkin, Fingrid, valvomopäällikkö puh. 030 395 4315
Marjaana Kivioja, Fingrid, viestintäpäällikkö, puh. 030 395 5267
Arvo Torkkola, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 501 0193
Aleksi Sarajärvi, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 511 8835
Arto Miettinen, Rovakaira Oy, puh. 016 331 6200
Erkki Nuortio, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4462
Janne Ala, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4423
Tatu Kulla, Fortum Power & Heat Oy, puh. 0400 294 499
Juha Happonen, Fortum Power & Heat Oy, puh. 050 454 8218
Jarno Lumimäki, Tenergia Oy, puh. 040 544 0266

Häiriöharjoituksen organisoi voimatalouspooli. Voimatalouspooli on viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyöelin, joka johtaa energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Pooli on perustettu Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella ja sen muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto, alueorganisaatio ja energiahuoltoyritykset.