Vesivoima
syntyy
lukemattomista
yksityiskohdista.

Me osaamme
jokaisen
niistä.

Rovaniemen suurhäiriöharjoitus testasi sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyötä sähkönpalautuksessa

Tiedote 23.9.2014

Häiriöharjoitus onnistui ja toi esiin kehittämistarpeet

Sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyössä järjestämässä VALVE 2014 -häiriöharjoituksessa (Valot verkkoon 2014) harjoiteltiin kansallista sähkönpalautusta suurhäiriötilanteessa. Harjoitus pidettiin illalla Rovaniemellä ja sen ympäryskunnissa, ja siinä testattiin kansallista sähkönpalautusta koko Suomea koskevassa sähkökatkossa. Harjoituksella haluttiin varmistaa, että sähköjen palautus onnistuu tarvittaessa Pohjois-Suomen vesivoimalla, jos naapuriapuna Ruotsista saatavaa ns. siemensähköä ei olisi saatavilla. Harjoituksen aikarajoituksesta johtuen sähköt palautettiin ennakkosuunnitelmista poiketen purkamalla suunniteltu saareke ja liittämällä Rovaniemen alue kantaverkkoon.

Harjoituksen toteuttaminen edellytti Rovaniemen alueella sähköntoimitukseen lyhyitä katkoksia, joiden kestot olivat alkuperäisten suunnitelmien mukaan 15-45 minuuttia. Sähkökatkoksia toteutettiin illansuussa Tervolan ja Muurolan alueilla klo 18.00 alkaen ja Rovaniemellä klo 21.15 alkaen. Alueille saatiin sähköt palautettua viimeistään kello 22.25. Pisimmät sähkökatkokset kestivät reilun tunnin. Katkojen vaikutusalueella oli kaiken kaikkiaan vajaa 30 000 taloutta. Harjoituksesta oli rajattu pois tärkeitä kohteita, mm. Lapin keskussairaala ja terveysasemia.

Harjoitus toi esiin kehittämistarpeita

Harjoituksessa varmistettiin, että koko Suomea koskevassa sähkökatkossa sähköjen palautus onnistuu Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Harjoitus alkoi kuvitteellisella laajalla kantaverkon häiriöllä. Tämän jälkeen Rovaniemen alueelta sähkönjakelu katkaistiin. Sähköjen katkeamisen jälkeen sähköyhtiöt toimivat häiriöohjeiden mukaisesti ja palauttivat yhteistoimin sähköt käyttöön. Harjoituksessa testattiin häiriöohjeistusta käytännössä sekä sähkö- ja voimayhtiöiden välistä johtamisjärjestelyä ja yhteistyötä. Harjoituksessa testattiin lisäksi sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekemistä sekä voimalaitosten toimivuutta verkon kokoamisessa.

Tekniset ongelmat viivästyttivät kuitenkin suunnitellun mukaista sähkönpalautusta. Harjoituksen ennakkoon sovituista aikarajoista johtuen sähkön palautus paikallisella vesivoimalla keskeytettiin ja sähköt palautettiin liittämällä Rovaniemi takaisin kantaverkkoon varasuunnitelman mukaisesti.

- Meillä oli harjoituksen aikana muutamia teknisiä ongelmia, jotka pitkittivät sähköjen palautusta. Harjoituksen kestolle oli asetettu määräaika ja kun tämä täyttyi, päätettiin harjoitus keskeyttää, kertoo johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj:stä.

Päivinen toteaa, että harjoitus oli erittäin onnistunut. Harjoituksesta saatiin paljon tietoa, joiden pohjalta voidaan kehittää toimintaa.

Myös Rovaniemen kaupungille ja alueen viranomaisille harjoitus antoi tärkeää tietoa siitä, millaiset valmiudet alueen toimijoilla oli varautua sähkönjakelun suurhäiriöön.

Suurhäiriöön voidaan varautua, jos suurhäiriötä pidetään mahdollisena. Suurhäiriövalmiuden ylläpito edellyttää, että toimintaa päästään harjoittelemaan riittävän usein yhdessä eri tahojen kanssa. Myös asukkaiden on tiedostettava pitkäkestoisenkin sähkökatkon mahdollisuus.

Harjoitukseen osallistuivat Huoltovarmuuskeskus, voimatalouspooli, Fingrid Oyj, Fortum Power & Heat Oy, Kemijoki Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tenergia Oy.


Lisätietoja:
Petri Nieminen, Huoltovarmuuskeskus, puh. 02950 51060
Erja Saraste, Huoltovarmuuskeskus, viestintäpäällikkö, puh. 02950 51038
Reima Päivinen, Fingrid Oyj, johtaja, käyttötoiminta puh. 030 395 5160
Arto Pahkin, Fingrid, valvomopäällikkö puh. 030 395 4315
Marjaana Kivioja, Fingrid, viestintäpäällikkö, puh. 030 395 5267
Arvo Torkkola, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 501 0193
Aleksi Sarajärvi, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 511 8835
Arto Miettinen, Rovakaira Oy, puh. 016 331 6200
Erkki Nuortio, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4462
Janne Ala, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4423
Tatu Kulla, Fortum Power & Heat Oy, puh. 0400 294 499
Juha Happonen, Fortum Power & Heat Oy, puh. 050 454 8218
Jarno Lumimäki, Tenergia Oy, puh. 040 544 0266

Häiriöharjoituksen organisoi voimatalouspooli. Voimatalouspooli on viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyöelin, joka johtaa energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Pooli on perustettu Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella ja sen muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto, alueorganisaatio ja energiahuoltoyritykset.

Sähköyhtiöiden suurhäiriöharjoitus katkaisee sähköt Rovaniemellä 23.9.2014

Tiedote 22.9.2014

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät yhteistyössä VALVE 2014 -häiriöharjoituksen (Valot verkkoon 2014), jossa testataan kansallista sähkönpalautusta mahdollisesti koko Suomea koskevassa sähkökatkossa.

Harjoituksen toteuttaminen edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä - sähköt katkeavat Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä (Muurolan alueella lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen). Sähkökatkojen arvioidut kestot ovat 15 - 45 minuuttia, jonka jälkeen sähköt palautetaan alueelle hallitusti vaiheittain. Harjoitus on tärkeä sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Harjoitus järjestetään sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi häiriötilanteiden varalta. Harjoituksen tavoitteena on varmistaa, että mahdollisesti koko Suomea koskevassa sähkökatkossa sähköjen palautus onnistuu Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Harjoitus edellyttää sähköntoimitukseen lyhyitä keskeytyksiä. Harjoitus testaa kokonaisuuden hallintaa ja yhteistoimintaa osapuolten välillä, mutta myös valmiuksia toimia kriisitilanteissa. Harjoitukseen osallistuvat Huoltovarmuuskeskus, voimatalouspooli, Fingrid Oyj, Fortum Power & Heat Oy, Kemijoki Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Energia Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tenergia Oy.

Rovaniemen kaupungille ja alueen viranomaisille harjoitus antaa tärkeätä tietoa siitä, millaiset valmiudet alueen toimijoilla on varautua suurhäiriöön sähkönjakelussa. Todellisessa häiriötilanteessa varautumisen on oltava ajan tasalla ja parhaimpaan mahdolliseen varautumistasoon pyritään harjoittelun avulla.

Harjoitus vaikuttaa rovaniemeläisten perusarkeen

Harjoitus alkaa kuvitteellisella laajalla kantaverkon häiriöllä, joka johtaa todelliseen sähköjen katkeamiseen Rovaniemen alueella. Sähköjen katkeamisen jälkeen alan toimijat toimivat häiriöohjeiden mukaisesti ja palauttavat sähköt käyttöön. Harjoituksessa testataan häiriöohjeistusta käytännössä, toimijoiden välistä johtamisjärjestelyä ja yhteistyötä sekä eri toimijoiden yhteydenpitovälineiden käyttöä ja niiden toimivuutta. Lisäksi harjoitellaan sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekemistä ja voimalaitoksien toimivuutta verkon kokoamisessa. Sähköt palautetaan alueelle vaiheittain.

Harjoituksessa Rovaniemen keskustan aluetta käsittävä sähkökatko alkaa vaiheittain Rovaniemi-Tervolan alueella tiistai-iltana syyskuun 23. päivä, jolloin Muurolan alueella esiintyy lyhyitä sähkökatkoksia illan aikana, Tervolassa noin klo 19.00 alkaen ja Rovaniemellä klo 21.00 alkaen. Sähkökatkon kokonaiskesto on noin 15 - 45 minuuttia.

Katkon ulkopuolelle on rajattu muun muassa seuraavat tärkeät kohteet:

· Lapin keskussairaala
· Rovaniemen Sairaalakadun terveyskeskus
· Tervolan terveyskeskus
· Suosiolan voimalaitos

Sähkökatkon aikana kaikki järjestelmät, joissa tarvitaan sähköä pysähtyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavien toimintojen keskeytymistä tai häiriintymistä:

· kauppojen kassajärjestelmät
· huoltoasemien polttoaineenjakelu
· veden jakelu
· matkapuhelin- ja internetyhteydet
· hissit (suositellaan ettei hissejä käytettäisi klo 21 - 23 välisenä aikana)
· pankkiautomaatit
· liikennevalot, katuvalot
· ilmastointi

Häiriöitä esiintyy myös muun muassa seuraavissa kohteissa:

· sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin palvelut
· terveyskeskukset, lääkärikeskukset
· teatterit, elokuvateatterit
· liikuntapaikat
· pysäköintihallit
· ravintolat

Harjoitukseen osallistuva sähköyhtiöiden henkilökunta palauttaa sähköjä suunnitelman mukaisesti alueittain. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osaan kaupunkia saadaan palautettua sähköt nopeammin kuin toiseen osaan. On myös mahdollista, että jo kertaalleen palautetut sähköt katkeavat uudelleen hetkeksi.
  Toimintaohjeita asukkaille, viranomaisille ja alueen eri toimijoille

  Rovaniemen alueen asukkaat voivat käyttää sähköä normaalisti aina sähkökatkoon asti, jotta tilanne on mahdollisimman todenmukainen. On tärkeätä, että sähkökuormitus pysyy normaalilla tasolla harjoituksen alkaessa. Laitteet, jotka saattavat jäädä huomaamatta päälle sähköjen palauduttua, on syytä katkaista. Tällaisia kodinkoneita voivat olla esimerkiksi liesi ja silitysrauta.

  Alueen sähköyhtiöt tiedottavat harjoituksesta verkkosivuillaan. Myös tiedotusvälineet uutisoivat harjoituksesta. Twitterissä voi etsiä tietoa harjoituksesta #VALVE2014-hashtagilla. Viranomaisia ja alueen yrityksiä pyydetään tiedottamaan asiasta omissa organisaatioissaan sekä valmistautumaan sähkönjakeluhäiriöön oman ohjeistuksensa mukaisesti.

  Asukkaiden ei tarvitse ottaa yhteyttä hätäkeskukseen tai muihin viranomaisiin harjoituksen aikana sähköjen katkeamisen vuoksi, ellei siihen ole todellista tarvetta.

  Lisätietoja:

     Reima Päivinen, Fingrid Oyj, johtaja, käyttötoiminta puh. 030 395 5160
     Arto Pahkin, Fingrid, valvomopäällikkö puh. 030 395 4315
     Marjaana Kivioja, Fingrid, viestintäpäällikkö puh. 030 395 5267
     Petri Nieminen, Huoltovarmuuskeskus, puh. 02950 51060
     Erja Saraste, Huoltovarmuuskeskus, viestintäpäällikkö, puh. 02950 51038
     Arvo Torkkola, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 501 0193
     Aleksi Sarajärvi, Rovaniemen Verkko Oy, puh. 040 511 8835
     Arto Miettinen, Rovakaira Oy, puh. 016 331 6200
     Erkki Nuortio, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4462
     Janne Ala, Kemijoki Oy, puh. 020 703 4423
     Tatu Kulla, Fortum Power & Heat Oy, puh. 0400 294 499
     Juha Happonen, Fortum Power & Heat Oy, puh. 050 454 8218
     Jarno Lumimäki, Tenergia Oy, puh. 040 544 0266

     Häiriöharjoituksen organisoi voimatalouspooli. Voimatalouspooli on viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyöelin, joka johtaa energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Pooli on perustettu Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä sopimuksella ja sen muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto, alueorganisaatio ja energiahuoltoyritykset.

     Yhteistyöterveisin

     Reima Päivinen Arto Pahkin
     Voimatalouspooli Voimatalouspooli
     puheenjohtaja sihteeri
     puh. 030 395 5160 puh. 030 395 4315