Vesivoima - merkittävä uusiutuva energialähde


Vesivoiman lisärakentaminen on toistuvasti esillä poliittisessa keskustelussa. Syynä siihen on ilmastonmuutos ja EU:n asettamat erittäin haastavat kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Vesivoima on merkittävä uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Vesivoimalla tuotetaan energiaa noin 13 000 GWh vuodessa ja se vastaa noin 60 prosenttia kaikesta uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä. Kemijoki Oy:n tuotanto on noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

Vesivoiman tehokkaan hyödyntämisen ja sen lisärakentamisen merkitys kasvaa entisestään. Se on taloudellisesti merkittävin hyödynnettävissä oleva uusiutuvan energian lähde, jota voidaan rakentaa ilman yhteiskunnan tukea. Lisäksi se on erittäin tärkeä sähköntuotantojärjestelmän toimintavarmuuden takaajana ja käytännössä ainoa tehonsäätöön kykenevä uusiutuvan sähköenergian muoto.Sivun alkuunSivun alkuun