Olet tässä: Tiedotteet > Petäjäskosken vesivoimalasta Suomen tehokkain tänään
     abc 

Petäjäskosken vesivoimalasta Suomen tehokkain tänään


Petäjäskosken vesivoimalaitoksen teho on noussut tänään 182 MW:iin, tehden siitä Suomen tehokkaimman vesivoimalaitoksen. Koneiston kunnostus ja uudistaminen toi 10 MW lisää tehoa vanhaan laitokseen. Laitoksen keskimääräinen vuosituotanto nousee 687 GWh:iin, joka vastaa noin 155 000 kotitalouden kulutusta.

Petäjäskosken ensimmäisen koneen tehoa nostettiin jo toistamiseen ja tänään klo 15.05 se kytkettiin takaisin sähköverkkoon. Vuosien varrella saadut kokemukset tehonnostoista ja tekniikan kehittyminen mahdollistivat vielä 10 MW:n lisätehon saamisen vuonna 1996 remontoituun koneeseen.

Tehonnostohankkeiden tarkoituksena on lisätä voimalaitoksen maksimitehoa ja tuotantoa. Vanhoja koneistoja kunnostamalla ja uudistamalla voidaan edullisesti lisätä säätöominaisuuksiltaan ylivoimaista vesivoimatehoa.

Tehonlisäys saavutetaan juoksupyörän siipien muotoilulla, minkä seurauksena koneiston kautta voidaan ajaa suurempi virtaama. Tuotannon lisäys saavutetaan tulva-aikana koneiston kautta juoksutettavalla, aikaisempaan verrattuna suuremmalla virtaamalla, sekä muuna aikana turbiinin paremman hyötysuhteen ansiosta. Itse tulviin koneiston muutostöillä ei ole vaikutusta.

Petäjäskosken kaikkien koneistojen tehoja on nostettu alkuperäisestä, jolloin laitoksen teho oli 127 MW. Vuonna 1996 Kemijoen pääuoman laitosten tehonnostoprojektit alkoivat nyt uusitusta koneistosta ja silloin sen tehoa nostettiin 8 MW. Vuosina 2005 - 06 tehtiin toisen ja kolmannen koneiston tehonnostot, yhteensä 37 MW.

Kemijoki Oy oli edelläkävijä tehonnostohankkeiden suunnittelussa. Tehonnosto-ohjelmalla on pystytty nostamaan Kemijoen voimalaitosten tehoa yhteensä 208 MW. Työt saadaan päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kemijoen tehonnostot tuottavat lisäenergiaa 233 GWh vuodessa ja tämä tarkoittaa CO2 -päästövähennystä 214 000 tonnia vuodessa.

Tehonnostojen merkitys on ensisijaisesti nimenomaan säätöön soveltuvan tehon lisäyksessä. Uudella säätöteholla mahdollistetaan epäsäännöllisesti tuottavan tuuli- ja muun uusiutuvan energian lisääminen, mikä taas omalta osaltaan vähentää päästöjä.


Lisätiedot
Projektipäällikkö Reima Mäkinen p. 040 - 502 9379

Faktat

Petäjäskosken voimalaitos sijaitsee noin 36 km Rovaniemeltä etelään.

Petäjäskoski on ensimmäinen Kemijoki Oy:n rakennuttama voimalaitos. Se on rakennettu vuosina 1953 - 57. Putouskorkeus on 20,5 metriä. Kolmen pystyakselisen Kaplan-turbiinin lisäksi laitoksella on yksi pieni vaaka-akselinen Francis-turbiini. Kahden ensimmäisen yksikön turbiinit toimitti sveitsiläinen Bell ja generaattorit AEG. Kolmannen turbiinin toimitti Tampella Oy ja generaattorin itävaltalainen ELIN.

Petäjäskosken tehonnoston kustannusarvio on 9,8 miljoonaa euroa. Remontissa purettiin koneisto, huollettiin tai uusittuiin osat ja asennettiin jälleen paikoilleen.

Remontissa uusittiin

• turbiinin juoksupyörä ja säätöhydrauliikkajärjestelmä
• generaattorin staattori
• automaatio-, ohjaus- ja suojausjärjestelmiä soveltuvin osin
• päämuuntaja 1

Koneiston tekniset tiedot

• turbiinin teho 61 MW
• turbiinin kierrosnopeus 100 rpm
• generaattorin teho 70 MVA
• tehokerroin cos 0,9

Virtaama nousee 50 m³/s ja siten laitoksen kokonaisvirtaama kasvaa 1050 m³/s.

Anu PesonenSivun alkuunSivun alkuun