Olet tässä: Tiedotteet > Petäjäskoskesta Suomen tehokkain vesivoimalaitos
     abc 

Petäjäskoskesta Suomen tehokkain vesivoimalaitos


Petäjäskosken voimalaitoksesta tulee teholtaan Suomen suurin vesivoimalaitos, kun meneillään oleva tehonnosto valmistuu. Yleisö pääsee lauantaina 27.8. klo 10 - 15 tutustumaan vesivoimalaitoksen tekniikkaan koneiston ollessa purettuna. Myös Kemijoki Oy:n kiinteistö- ja kala-asiantuntijat esittelevät toimintaansa.

Petäjäskosken ensimmäisen koneen tehoa nostetaan jo toiseen kertaan, sillä hyödynnettäessä vuosien varrella saadut kokemukset ja tekniikan kehittyminen saadaan vielä 10 MW lisää tehoa. Laitoksen kokonaisteho nousee 182 MW:iin, tehden Petäjäskoskesta teholtaan Suomen suurimman vesivoimalaitoksen. Keskimääräinen vuosituotanto on 687 GWh, joka vastaa noin 155 000 kotitalouden kulutusta.

Tehonnostohankkeiden tarkoituksena on lisätä voimalaitoksen maksimitehoa ja tuotantoa. Vanhoja koneistoja kunnostamalla ja uudistamalla voidaan edullisesti lisätä säätöominaisuuksiltaan ylivoimaista vesivoimatehoa. Tehonlisäys saavutetaan juoksupyörän siipien muotoilulla, minkä seurauksena koneiston kautta voidaan ajaa suurempi virtaama. Tuotannon lisäys saavutetaan tulva-aikana koneiston kautta juoksutettavalla, aikaisempaan verrattuna suuremmalla virtaamalla, sekä muuna aikana turbiinin paremman hyötysuhteen ansiosta. Itse tulviin koneiston muutostöillä ei ole vaikutusta.

Petäjäskosken kaikkien koneistojen tehoja on jo nostettu alkuperäisestä, jolloin laitoksen teho oli 127 MW. Vuonna 1996 Kemijoen pääuoman laitosten tehonnostoprojektit alkoivat nyt työn alla olevasta Petäjäskosken koneistosta ja silloin sen tehoa nostettiin 8 MW. Vuosina 2005 - 06 tehtiin toisen ja kolmannen koneiston tehonnostot, yhteensä 37 MW.

Avoimet ovet yleisölle lauantaina

Koneiston ollessa purettuna yleisöllä on mahdollisuus nähdä koneisto ja kuulla opastetuilla kiertokäynneillä vesivoiman tekniikasta lauantaina 27.8.2011 klo 10 - 15.

Rovaniemeltä lähtee kaksi ilmaista linja-autokuljetusta Kemijoki Oy:n (Valtakatu 11) edestä klo 9.30 ja 12.30. Paluu Petäjäskoskelta on klo 11.30 ja 14.30. Laitoksella on kahvi- ja makkaratarjoilu sekä kasvomaalausta lapsille.

Lisätiedot tehonnostosta

Projektipäällikkö Reima Mäkinen p. 016 - 740 2332Faktat

Petäjäskosken voimalaitos sijaitsee noin 36 km Rovaniemeltä etelään.

Petäjäskoski on ensimmäinen Kemijoki Oy:n rakennuttama voimalaitos. Se on rakennettu vuosina 1953 - 57. Putouskorkeus on 20,5 metriä. Kolmen pystyakselisen Kaplan-turbiinin lisäksi laitoksella on yksi pieni vaaka-akselinen Francis-turbiini. Kahden ensimmäisen yksikön turbiinit toimitti sveitsiläinen Bell ja generaattorit AEG. Kolmannen turbiinin toimitti Tampella Oy ja generaattorin itävaltalainen ELIN.

Petäjäskosken meneillään olevan tehonnoston kustannusarvio on 9,8 miljoonaa euroa. Remontissa puretaan koneisto, huolletaan tai uusitaan osat ja asennetaan jälleen paikoilleen

Remontissa uusitaan

• turbiinin juoksupyörä ja säätöhydrauliikkajärjestelmä
• generaattorin staattori
• automaatio-, ohjaus- ja suojausjärjestelmiä soveltuvin osin
• päämuuntaja 1

Koneiston tekniset tiedot

• turbiinin teho 61 MW
• turbiinin kierrosnopeus 100 rpm
• generaattorin teho 70 MVA
• tehokerroin cos 0,9

Virtaama nousee 50 m³/s ja siten laitoksen kokonaisvirtaama kasvaa 1050 m³/s.

Anu PesonenSivun alkuunSivun alkuun